Gemeente
Introductie

Er wordt hard gewerkt aan Boschveld. Gemeente, Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) en woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen werken samen hard aan de herstructurering van Boschveld. Gezamenlijk organiseren zij daarom bijeenkomsten om bewoners te informeren en meningen te peilen.

Voormalig Wethouder Rodney Weterings: "Samen met het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) en medewerkers van Zayaz en BrabantWonen zijn we volop aan het werk met de ontwikkelingen voor Boschveld. Een nieuwe wijk of stuk daarvan maak je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Wij vinden daarbij belangrijk samen op te trekken met bewoners uit Boschveld. Eerst mensen dan de stenen. Graag tot ziens tijdens een van de informatieavonden".

Meer weten? Kijk op www.s-hertogenbosch.nl zie bouwen en wonen, zie ruimtelijke ontwikkelingen.


De aanpak van de Paardskerkhofweg is uitgesteld tot mei 2016. Er is wel een eerste fase die na carnaval start.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit gaat om diverse zaken zoals de inrichting van wegen, de groenvoorziening, speelgelegenheden, maar ook zaken als riolering.

De gemeente probeert vooraf, waar mogelijk, te overleggen met het OBB of bewoners/ bedrijven over de impact van werkzaamheden die nodig zijn voor deze inrichting.

Op de pagina Werkzaamheden op deze site staat welke er bezig zijn of in de planning zitten.

Regelgeving

Veranderingen kunnen niet zomaar plaatsvinden. Er zal eerst bekeken worden of het niet in strijd is met geldende regels. Zo zijn er ruimtelijke bestemmingsplannen die aangeven wat er in een bepaald gebied wel en niet mag. Als men hier van af wil wijken, dan zal eerst het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd of moet het College van B&W hier ontheffing voor geven.

Bij alle veranderingen die gemeld worden bij de gemeente, geldt dat bewoners er inspraak in kunnen hebben, tenzij anders is aangegeven. Dit kan dus ook bijvoorbeeld gaan om het kappen van bomen of veranderingen aan woningen, maar vergunningen voor activiteiten.

Faciliteren en ondersteunen

De gemeente ondersteunt diverse activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies of Bewoners Initiatief Gelden (BIG). De gemeente beschikt ook over panden in de wijk waar ze bepaalde activiteiten kan onderbrengen of kan bemiddelen om gebruik te maken van dergelijke panden.

Parkeervergunningen

Voor een groot deel van Boschveld geldt dat er een vergunning nodig is om te parkeren in de openbare ruimte. Deze vergunning is voor bewoners aan te vragen bij de gemeente. Ook bedrijven kunnen een vergunning aanvragen. Het aanvragen moet digitaal gebeuren.


Bij het winkelcentrum aan de Copernicuslaan is een zogenaamde blauwe zone. Hier kan men 1 uur gratis parkeren. Op sommige andere plekken in de wijk kan men onbeperkt gratis parkeren, maar deze plekken zullen wel snel minder worden.

Bezoekers kunnen via bezoekerskaartjes ook parkeren in de wijk. Doel van het vergunning parkeren is om langparkeerders te weren uit de wijk.

In een dit document is aangegeven hoe het vergunningparkeren voor Boschveld is ingedeeld.

Laatste keer bijgewerkt dinsdag 12 juli 2016
Documenten Gemeente

10-03-18Buurtmonitor Boschveld 2016
21-01-18Cijfers Meldpunt 2017
14-11-17Sportkaart West
27-09-17Raadsinformatiebrief Spoorzone
12-09-17Brief-Wethouder-Actualisatie-detailhandel-West
28-08-17Detailhandelsstructuur-West
13-07-17Raadsvoorstel actualisering detailhandel West
07-07-17Bewonersbrief Leeghwaterlaan
05-07-17Raadsvoorstel ruimtelijke onderbouwing HvD blokken 3-5
01-07-17Inspraakreacties actualisering detailhandel West

Pagina 1 van 21

1 2   Volgende

Er zijn 203 documenten

Nieuwsberichten Gemeente

09-04-17Afval blijft een probleem in Boschveld
09-04-17Bewonersavond Zwembad West
29-03-17Opening Paardskerkhofweg
24-02-17Prijs voor NaaiMeetup
23-02-17Vlek 3 vertraagd
21-02-17Sloop DMT loods bijna klaar
06-12-16Reduceren restafval
05-12-16Voetbalkooi gerenoveerd
04-12-16Start sloop DMT loods en sporthal
04-12-16Start verkoop woningen Hart van Boschveld

Pagina 2 van 20

  Vorige 1 2 3   Volgende

Er zijn 193 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz