Bouw Fase 2 Hart van Boschveld

De nieuwbouw van het Hart van Boschveld vindt plaats in 3 fases. Tussen de Oude Vlijmenseweg en Fase 1 wordt Fase 2 gebouwd
Fotograaf: © Peggy Knobel
In Fase 2 worden de volgende 2 blokken koopwoningen gebouwd. Deze zijn reeds verkocht. De woningen uit Fase 1 zijn reeds bewoond. De gemeente heeft de grond bouwrijp gemaakt. Als deze bouw klaar is zal de gemeente zorgen voor de inrichting van de openbare ruimte. In overleg met bewoners is gekozen voor een (groene) parkstructuur. De aangegeven data zijn bij benadering.

Start: Zondag 03 februari 2019
Eind: Vrijdag 20 december 2019


Eerste fase park

De gemeente legt het eerste deel van het Park in het Hart van Boschveld aan.
Fotograaf: © Alfred Heeroma
De eerste huizen van het Hart van Boschveld zijn eind 2018/ begin 2019 opgeleverd. De omgeving van die woningen is nu nog een modderpoel. De gemeente gaat in deze periode de openbare ruimte inrichten als een park. Dit vormt een onderdeel van de totale groenvoorziening in Hart van Boschveld. De rest kan pas worden ingericht als ook de huizen van de tweede en derde fase zijn opgeleverd. Over de inrichting van het park hebben de inwoners zich kunnen uitspreken tijdens een tweetal inkoopsessies in 2017 en 2018. Hoeveel van de suggesties uiteindelijk ook verwerkt worden in het park is nog onduidelijk.

Start: Vrijdag 01 maart 2019
Eind: Vrijdag 26 april 2019


Sloop Flat Marconistraat

Deze flat wordt gesloopt. Er komen geen woningen voor terug.
Fotograaf: © Alfred Heeroma
In de Marconistraat staan 3 flatgebouwen. De noordelijkste flat zal worden gesloopt. Hiervoor zijn de toners uitverhuisd met een verhuisregeling. De flat is eigendom van BrabantWonen. De sloop was eerder gepland, maar door samenhang met andere projecten vertraagd. De grond is door de gemeente aangekocht en zal in de toekomst niet meer worden bebouwd. Hierdoor ontstaat er een opening naar Hart van Boschveld (Vlek 8; het terrein van de voormalige afvalstoffendienst)

Start: Vrijdag 01 maart 2019
Eind: Vrijdag 17 mei 2019


Sloop Basisschool en sporthal

Deze school staat sinds 2015 leeg en is tijdelijk bewoond geweest. De school wordt gesloopt in 2019.
Fotograaf: © Alfred Heeroma
Het gebouw van de voormalige basisschool zal worden gesloopt om ruimte te maken voor voor 32 sociale huurwoningen en een 12 koopwoningen. De Parousia kerk blijft staan, maar zal wel meer geïsoleerd worden om geluidsoverlast te beperken. Op het dak van de kerk komen zonnepanelen. Voor de nieuwbouw dienen ook een flink aantal bomen gerooid te worden. Parkeren gaat zowel op een binnenterrein als rondom gebeuren. De voormalige Pastorie zal als woning worden verkocht, de bijbehorende tuin zal worden bebouwd. De sporthal die naast de tuin en kerk staat, zal ook worden gesloopt.

Start: Maandag 08 april 2019
Eind: Vrijdag 14 juni 2019


Nieuwsberichten

15-03-19Copernicustuin is niet meer
10-03-19Kom lekker hardlopen!
10-03-19De Boschveldtuin doet mee aan NLdoet
05-03-19Beschermingsbewind als het nodig is
19-02-19Inschrijven Landelijke Opschoondag
03-02-19Nieuwe naam in sociaal domein: KOO
02-02-19Meet & greet EKP-terrein Noord
02-02-19Verbouw Grasso-pand tot ICT-bedrijvencentrum
30-01-19Bodemverontreiniging Voltastraat
20-01-19Koken voor anderen

Pagina 1 van 74

1 2   Volgende

Er zijn 734 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz