Home Organisaties Nieuws Vlekkenplan

Zie mededeling

Vlek 1 Winkelcentrum

Gebiedsomschrijving
Vlek 1 omvat het gebied tussen Copernicuslaan - Celsiusstraat - 's- Gravesandestraat - Christiaan Huygensweg. De voornaamste bebouwing bestaat uit een winkelcentrum met daarboven woningen. Verder ligt er een parkeerterrein voor en achter de winkels. De koopwoningen van de 's Gravesandestraat horen ook tot dit gebied.
Groen gemarkeerd in afbeelding

Activiteiten
- Het winkelcentrum is gebouwd in 1954 en bestaat uit een benedenlaag van winkels en daarboven woningen.
- Was het eerste winkelcentrum van Den Bosch buiten de Binnenstad.
- De panden/ woningen zijn in particulier eigendom, al wordt er ook verhuurd.
- De gemeente is eigenaar van een aantal winkelpanden.
- In twee van die panden zit Copernikkel, een coƶperatie van diverse (bewoners)initiatieven.
- Het parkeerterrein aan kant Copernicuslaan is in 2015 vernieuwd.
- Aanpak van parkeerterrein achterzijde (Van Coehoornplein) wordt in 2024 verwacht.
- De bestrating aan kant Christiaan Huygensweg is begin 2022 vernieuwd.
- Geplande nationale supermarkt komt er niet, wel is er een lokale supermarkt (Sonay)
- Er is geprobeerd de luifels te uniformeren, maar dat is niet gelukt. wel is de verlichting verbeterd.
- Rondom het winkelcentrum staan camera's om de veilighheid te verhogen en toezicht te houden.

In dit gebied vallen ook woningen aan 's-Gravesandestraat (gebouwd 1957) en panden aan Celsiusstraat (gebouwd 1955).

Gegevens zijn mogelijk niet compleet of bevatten onjuistheden. Aanvullingen kunt u naar ons mailen

Laatste keer bijgewerkt 31 Oct 2023
Auteur: Alfred Heeroma