Home Organisaties Nieuws Vlekkenplan

Zie mededeling

Vlek 12 Veemarktkwartier

Gebiedsomschrijving
Driehoekig gebied omgeven door Koestraat/ Oude Engelenseweg/ Parallelweg.
Groen gemarkeerd in afbeelding

Activiteiten
- Oudste gebied met woningen in Boschveld; gebouwd 1931-1934
- Meeste woningen zijn particulier bezit.
- Circa 140 woningen.
- Vroeger zaten hier ook stallen waar vee voor de Veemarkthallen gestald konden worden
- Aantal woningen zijn gesplitst (bijvoorbeeld ten behoeve van kamerbewoning)
- Er is regelmatig overlast door horeca in panden aan Oude Engelenseweg.
- Gemeente handhaaft via Bibob.
- Gebied van de Vaars is later (1991) toegevoegd.
- Geen activiteiten in kader van herstructurering gepland.
- Oude Engelenseweg (en Oude Vlijmenseweg) zijn in 2015 opnieuw geasfalteerd.
- Per 22 juli 2015 is de Parallelweg afgesloten met betonblokken nabij kruising.
- Paardskerkhofweg is eind 2016/begin 2017 heringericht.
- Er een hoge parkeerdruk.
- Er is regelmatig overleg met Brabanthallen over geluids- en verkeersoverlast.

Gegevens zijn mogelijk niet compleet of bevatten onjuistheden. Aanvullingen kunt u naar ons mailen

Laatste keer bijgewerkt 1 Nov 2023
Auteur: Alfred Heeroma