Home Organisaties Nieuws Vlekkenplan

Zie mededeling

Vlek 18

Gebiedsomschrijving
Dit gebied wordt omgeven door Ampèrestraat/ Kamerlingh Onnesstraat/ Voltastraat/ Lorentzstraat.
Groen gemarkeerd in afbeelding

Activiteiten
- Oorsrponkelijke woningen gebouwd rond 1952.
- Betrof 57 woningen in molenwiek patroon.
- In Wijkplan aangeduid als Fase 3.
- Uitverhuizing gestart in 2013; tijdelijke bewoning toegepast.
- Gesloopt najaar 2015.
- Nieuwbouw in december 2015 gestart; opgeleverd na zomer 2016.
- Nieuwbouw betreft 37 grondgebonden woningen.
- Met 620 geintereseerden was belangstelling voor deze woningen groot.
- Woningen zijn in eigendom BrabantWonen.
- Omgeving is door gemeente in 2017 opnieuw ingericht.Gegevens zijn mogelijk niet compleet of bevatten onjuistheden. Aanvullingen kunt u naar ons mailen

Laatste keer bijgewerkt 1 Nov 2023
Auteur: Alfred Heeroma