Home Organisaties Nieuws Vlekkenplan

Zie mededeling

Vlek 21

Gebiedsomschrijving
Dit is het gebied omgeven door Oude Vlijmenseweg/ Copernicuslaan/ Lorenstzstraat exclusief Vlek 20.
Groen gemarkeerd in afbeelding

Activiteiten
- Oorspronkelijk bebouwing stamt uit 1952 - 1955.
- Bestaat uit 153 flatwoningen (73 als galerij; 80 als portiek).
- In juni 2016 werd bekend dat flats gefaseerd zullen worden gesloopt (in 3 fasen).
- Hiervoor komt nieuwbouw, ook flats.
- Eerste fase betreft flats aan Copernicuslaan en Copernicusplein en 4 losse woningen/winkels.
- Sloop begon begin 2021; bij de sloop werd circulair gewerkt om onderdelen opnieuw te kunnen gebruiken.
- Na de sloop bleek grond verontreinigd. Mogelijk door vroegere olie- en kolenhandel Van Boekel.
- De grond is begin 2022 gereinigd.
- Hierna startte nieuwbouw. Het gaat om 2 2 appartementsgebouwen die ook namen krijgen. Helio is op 23 januari 2024 opgeleverd, Nicolaas op 20 februari 2024.
- In januari 2024 is begonnen met het asbestvrij maken van de overige 5 flats. Hierna volgt sloop die voor zomer 2024 klaar moet zijn.
- Na zomer 2024 zal met nieuwbouw gestart worden.
- In Wijkplan was dit aangeduid als Fase 7
- Woningen zijn van BrabantWonen.
- Op de plek van de vier voormalige woningen/ winkels komen biobased woningen. De bouw hiervan is gepland vanaf april 2024

Gegevens zijn mogelijk niet compleet of bevatten onjuistheden. Aanvullingen kunt u naar ons mailen

Laatste keer bijgewerkt 3 Feb 2024
Auteur: Alfred Heeroma