Home Organisaties Nieuws Vlekkenplan

Zie mededeling

Vlek 23 Vijverberg/ Concordialaan en omgeving

Gebiedsomschrijving
Dit gebied wordt omgeven door Buys Ballotweg/ Oude Vlijmenseweg/ Simon Stevinweg.
Groen gemarkeerd in afbeelding

Activiteiten
- Woningen gebouwd van 1957 t/m 1962.
- Vijverberg en Concordialaanlaan gebouwd in 2001 in Westerpark.
- Woningen zijn particulier bezit (koop)
- Maakt geen deel uit van herstructureringsplannen.

Gegevens zijn mogelijk niet compleet of bevatten onjuistheden. Aanvullingen kunt u naar ons mailen

Laatste keer bijgewerkt 1 Nov 2023
Auteur: Alfred Heeroma