Home Organisaties Nieuws Vlekkenplan

Zie mededeling

Vlek 6 Flats Marconistraat

Gebiedsomschrijving
- Marconistraat 4 t/m 74
Groen gemarkeerd in afbeelding

Activiteiten
- 3 flatcomplexen (oorspronkelijk).
- Gebouwd 1952-1953.
- Eigendom BrabantWonen.
- Noordelijk flat (nrs 4 t/m 26) is aangekocht door gemeente in 2019.
- In 2019 is dit complex (12 woningen) gesloopt.
- Andere 2 blokken zijn in 2018 gerenoveerd.
- De ruimte die ontstaan is na sloop vormt een doorgang naar Hart van Boschveld; er komt geen bebouwing.

Gegevens zijn mogelijk niet compleet of bevatten onjuistheden. Aanvullingen kunt u naar ons mailen

Laatste keer bijgewerkt 31 Oct 2023
Auteur: Alfred Heeroma