BrabantWonen
Op deze pagina:
- Introductie
- Vlekken 18 en 19
- Renovatie woongebouwen Edisonstraat/Copernicuslaan
- Marconistraat/ Volcastraat
- Vlek 20
- Vlek 21
- Onderhoud en leefbaarheid

Introductie

BrabantWonen heeft een grote verantwoordelijkheid op het gebied van wonen in zowel Oss als 's-Hertogenbosch. We bepalen in belangrijke mate mede het gezicht van beide steden. We zijn een sterke organisatie en dus in staat een passende invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en willen deze ook graag nemen.

De samenleving rekent in toenemende mate op ons en kán ook op ons rekenen. Dat geldt met name in de regio. Wij zetten onze capaciteit in om de leef- en woonsituatie van mensen te verbeteren. Vandaag, morgen en overmorgen. Dat gaat verder dan alleen het bouwen en onderhouden van goede en betaalbare woningen. Wij willen een voortrekkersrol vervullen om, samen met anderen, de leefbaarheid van buurten te verbeteren, en goede voorzieningen voor zorg en welzijn te realiseren.

Op www.brabantwonen.nl vindt u meer informatie over BrabantWonen.

Wijkplan Boschveld

In Boschveld verhuurt BrabantWonen ruim 490 woningen. Samen met de gemeente 's-Hertogenbosch, woningcorporatie Zayaz en het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld was BrabantWonen betrokken bij het maken van het nieuwe Wijkplan voor Boschveld. Het samen maken en uitvoeren van het Wijkplan was een tijdrovend proces. Voor onze huurders in Boschveld zijn de effecten ook verschillend.


Vanuit de lucht is duidelijk de 'molenwiek' structuur van de bebouwing te zien.
Fotograaf: Gemeente
Vlekken 18 en 19

In Vlek 19 heeft BrabantWonen de 57 woningen aan de Copernicuslaan 185 t/m 243 oneven, Voltastraat 30 t/m 64 even, Kamerlingh Onnesstraat 1 t/m 9 oneven en Lorentzstraat 2 t/m 8 even gesloopt. Met de bewoners is hier begin 2007 over gecommuniceerd. Een definitief sloopbesluit neemt BrabantWonen niet alleen. Sinds maart 2010 is er overlegd met een bewonerscommissie over een verhuisregeling. In maart 2011 is hierover tussen BrabantWonen en de bewonerscommissie overeenstemming bereikt. Daarnaast moest BrabantWonen ook met de gemeente een overeenstemming krijgen over een structuurplan. Dit is na de zomer 2011 tot stand gekomen. In september 2011 heeft 90% van de bewoners ingestemd met de verhuisregeling en het college van B&W heeft daarmee op 18 oktober ingestemd. Sinds 1 november 2011 konden bewoners conform de bewoners verhuisregeling verhuizen omdat het sloopbesluit van kracht is.
Sinds 21 juni 2013 was het complex leeg en is begonnen met de voorbereiding van de sloop. Eerst werd het asbest van de schoorstenen verwijderd, daarna is de sloop gestart.
In december 2013 is er begonnen met de nieuwbouw. Begin 2015 zijn de eerste woningen opgeleverd.

Ondertussen werd er ook een verhuisregeling met de bewoners van Vlek 18 overeengekomen. Deze bewoners zijn gedeeltelijk verhuisd naar Vlek 19.

Voor Vlek 18 is een zelfde procedure gevolgd als in Vlek 19. In juni 2015 was het blok leeg en is in september begonnen met de sloop. Eind december 2015 is de sloop afgerond en kan begin 2016 werd begonnen met de nieuwbouw van 37 woningen. In het derde kwartaal van 2016 was de nieuwbouw klaar en sinds 15 november 2016 betrokken de nieuwe bewoners, allen afkomstig uit Boschveld, hun nieuwe woningen.

Ga naar begin paginaRenovatie woongebouwen Edisonstraat/Copernicuslaan

In 2009 / 2010 hebben 72 woningen aan de Edisonstraat en Copernicuslaan een grote onderhoudsbeurt gekregen. De renovatie van de woningen is tot stand gekomen in nauw overleg tussen BrabantWonen en de bewonerscommissie. De opgeknapte woningen voldoen weer volledig aan de huidige bouwtechnische eisen en bieden weer jaren het nodige wooncomfort.
Van 2013 tot en met 2015 worden nog eens vele tientallen woningen in Boschveld gerenoveerd.


Marconistraat
Fotograaf: A. Heeroma
Marconistraat

De 36 woningen met een even huisnummer aan de Marconistraat 4 tot en met 74, worden in ieder geval tot 2016 in stand gehouden. Dat betekent dat reparatieverzoeken zoals elders in de stad worden uitgevoerd. Ook blijft BrabantWonen aandacht besteden aan de veiligheid en leefbaarheid.
In 2016 is besloten dat de noordelijk flat (nrs 4 t/m 26) om stedenbouwkundige reden zal worden gesloopt. Op die manier zal een doorgang worden gemaakt naar het Hart van Boschveld. BrabantWonen zal de grond verkopen aan de gemeente.

Voltastraat en omgeving

De 80 portiekflats aan de Voltastraat en directe omgeving worden tot 2018 in stand gehouden. Dat geldt ook voor de 72 galerijflats aan de Lorentzstraat en omgeving. Bewoners kunnen er zeker van zijn dat er geen ingrijpende werkzaamheden aan hun woning plaatsvinden tot aan het genoemde jaartal.

Vlek 20

Begin 2015 werd er overleg gepleegd met een bewonerscomité van Vlek 20 (Lorentzstraat/ Ampèrestraat) over de renovatie van de woningen. De renovatie werd in het vierde kwartaal van 2015 uitgevoerd en vlak voor Kerst afgerond.

Vlek 21
In juni 2016 is besloten tot gefaseerde sloop en nieuwbouw van de flats in Vlek 21 te beginnen met de Copernicuslaan 1 t/m/ 39. Op dit moment vinden de besprekingen over de BewonersVerhuisRegeling rond deze 7 flats plaats.

Ga naar begin paginaOnderhoud en leefbaarheid

Tijdens de wijkaanpak in Boschveld gaat het onderhoud aan de woningen gewoon door. Het onderhoud is noodzakelijk om te zorgen dat mensen met plezier in hun huis kunnen blijven wonen. Daarnaast is ook aandacht voor de leefbaarheid nodig. Woningen worden zo nodig tijdelijk verhuurd en we blijven werken aan een schone wijk en aan de veiligheid. In verband met de leefbaarheid heeft BrabantWonen in 2010 het winkelcentrum opgeknapt. Er zijn nieuwe luifels geplaatst en het complex is opnieuw geschilderd.Laatste keer bijgewerkt zondag 15 januari 2017
Documenten BrabantWonen

17-12-19Vlek 21 concept ruimtelijke onderbouwing Fase 1
17-12-19Raadsinformatiebrief afwijking bestemmingsplan Vlek 21 Fase 1
17-12-19Concept-ontwerp Vlek 21 Fase 1
11-03-16Verhuurbrochure Vlek 18
28-12-15Brief BrabantWonen over Vlek 21
14-05-12Concept ontwerp BBS
15-12-11Staatsteunregels voor woningcorporatiesEr zijn 7 documenten

Nieuwsberichten BrabantWonen

08-02-15Eerste bewoners Vlek 19
14-12-14Problemen met stoep Vlek 19
29-11-14Oplevering Vlek 19 iets later
15-02-14Vlek 19 krijgt vorm
01-01-14Renovatie Vlek 15 bijna klaar
27-10-13Renovatie vlek 15
25-10-13Bouw vlek 19 begonnen
19-09-13Vlek 19 steeds leger
04-09-13Sloop vlek 19 vertraagd
17-07-13Sloop Boschveld

Pagina 2 van 4

  Vorige 1 2 3   Volgende

Er zijn 38 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz