Bodemverontreiniging Voltastraat

Bij deze flat is vervuilde grond aangetroffen.
Fotograaf: © Alfred Heeroma
Het college van B&W deelt mee dat ze op 19 oktober 2018 een melding heeft ontvangen van Antea Group te Oosterhout om de bodem te saneren op de locatie Voltastraat te ’s-Hertogenbosch. Aanleiding voor deze bodemsanering is het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen. Bij het voorbereidend onderzoek kwam een verontreiniging met zogenaamde PCB’s (polychloorbifenylen) aan het licht. Het gaat globaal om de grond tegenover voltastraat nummers 1 tot en met 5

De oorzaak van deze verontreiniging is onbekend. Het is wel bekend dat het gebied in 1948 voor de aanleg van de wijk opgehoogd is met zand uit de Ertveldplas. Destijds werd de kwaliteit van ophoogzand niet gecontroleerd.

Het college erkent dat er sprake is van een verontreiniging van de bodem, maar dat bij het huidige gebruik van de bodem of mogelijke verspreiding niet leidt tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is. Wel stemmen ze in een saneringsplan. De gemeente doet momenteel zelf nog een bodemonderzoek ter plaatse.

Tegen het plan om de grond te saneren kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Bezwaarschriften kunt u richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch.

Verzoeken om schorsing of voorlopige voorziening kunt u richten aan: de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Informatie
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen sinds 27 januari tot en met 10 maart 2019 ter inzage in het Stadskantoor. Indien u een mondelinge toelichting wenst over het besluit of over het gemeentelijke bodemonderzoek kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Leefomgeving (telefoon 073-6155670).Auteur:  Gemeente  Datum:  woensdag 30 januari 2019 Reageren
Uw naam: *
E-mail: *
Reactie:
Controle: vul 729 in

* Verplicht, mail komt niet op site

U kunt reageren op dit bericht


Er zijn geen reacties
______________________________________________________________________________
Meer Nieuwsberichten

11-06-19School gesloopt
09-06-19Hans van Zoggel vertrekt als directeur
02-06-19Café Starlight gesloten
02-06-19Verkoop woningen Vlek 3
27-05-19Herdenkingsboom Kees Heemskerk
18-05-19Bestemmingplan Vlek 3 vastgesteld
15-03-19Copernicustuin is niet meer
10-03-19Kom lekker hardlopen!
10-03-19De Boschveldtuin doet mee aan NLdoet
05-03-19Beschermingsbewind als het nodig is

Pagina 1 van 74

1 2   Volgende

Er zijn 740 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz