Camera's bij voetbalkooi

Er komen camera's bij de voetbalkooi (archieffoto)
Fotograaf: © Alfred Heeroma
De laatste jaren zijn er toenemende aantallen meldingen van overlast bij de voetbalkooi aan de Copernicuslaan. Het gaat over drugs dealen van auto’s en rondhangende jongeren. Al eerder werd in de media gemeld dat er camera's zouden worden geplaatst bij de voetbalkooi. Op 18 februari heeft de burgemeester de aanwijzing voor cameratoezicht, zoals dat nu al rondom het winkelcentrum is, verlengd tot tenminste 1 januari 2023. De camera’s staan nu in het gebied dat bestaat uit en wordt begrensd door Christiaan Huygensweg, Copernicuslaan, Celsiusstraat en 's-Gravesandestraat.

De aanwijzing wordt gedaan krachtens artikel 151c Gemeentewet cameratoezicht in de openbare ruimte. Het cameratoezicht moet worden gezien in samenhang met diverse maatregelen in het kader van de wijk- en buurtaanpak. Het gebied rondom het winkelcentrum Boschveld en de voetbalkooi op de Copernicuslaan is uit het oogpunt van objectieve en subjectieve veiligheid kwetsbaar. De veiligheidsproblemen die zich in het verleden rondom het winkelcentrum en voetbalkooi voordeden beïnvloeden de hele wijk Boschveld. Met fysieke en sociale maatregelen in combinatie met cameratoezicht zijn de problemen aangepakt. Cameratoezicht blijft voor het eerder aangewezen gebied in Boschveld echter noodzakelijk om de subjectieve, maar ook de objectieve veiligheid te vergroten. Vooral in dit gebied heeft cameratoezicht een (blijvende) preventieve werking. Om dit ook te bereiken rond de voetbalkooi is er voor gekozen ook hier cameratoezicht toe te gaan passen.

Het doel van het cameratoezicht is het handhaven van de openbare orde in de directe omgeving van het winkelcentrum Boschveld en rond de voetbalkooi op de Copernicuslaan, het voorkomen van strafbare feiten die de openbare orde en rust kunnen bedreigen, het verbeteren van de inzet van de politie (gerichte inzet) en het bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel bij bezoekers, bewoners en passanten.

De keuze voor cameratoezicht is gedaan in overleg de zogenaamde veiligheidsdriehoek (Politie, Openbaar Ministerie en Burgemeester). Het belang van de handhaving van de openbare orde en belangen wegen zwaarder dan het individuele belang van burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

De plaatsing van 2 camera's rondom de voetbalkooi zal op 1 maart worden geeffectueerd. De andere camera's in het gebied zijn onlangs al vernieuwd, waardoor betere beelden verzameld kunnen worden. De beelden kunnen door de politie worden bekeken als sprake is van wetsovertredingen, maar kunnen ook 'live' worden bekeken.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de bekendmaking (18 februari 2020) nog bezwaar maken. De verordening is gepubliceerd in het gemeentebladAuteur:  Alfred Heeroma  Datum:  zondag 23 februari 2020 
Bron:   GemeenteReageren
Uw naam: *
E-mail: *
Reactie:
Controle: vul 761 in

* Verplicht, mail komt niet op site

U kunt reageren op dit bericht


Er zijn geen reacties
______________________________________________________________________________
Meer Nieuwsberichten

05-04-20Bankje bij herinneringsboom
05-04-20Kent u de nieuwe straten?
05-04-20Activiteiten Boschveld tijdens corona
15-03-20BBS gesloten
23-02-20Afsluiting parallelweg Oude Vlijmenseweg
23-02-20Camera's bij voetbalkooi
23-02-20Bewoners tevreden over KOO en Wijkpleinen
23-02-20Opschoondag (afgelast)
09-02-20Herstructurering Boschveld in cijfers
04-02-20Gezond Ontmoeten

Pagina 1 van 77

1 2   Volgende

Er zijn 763 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz