Bushalte Magistratenlaan

Het college wil een uitstaphalte voor bussen aanleggen bij Magistratenlaan/ Parallelweg. Bron: Bespreeknotitie
Fotograaf: © Gemeente
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft besloten om een haltevoorziening aan te leggen langs de Magistratenlaan in de richting van de Zandzuigerstraat, ter hoogte van de stationstunnel tot aan de Parallelweg huisnummer 90. De haltevoorziening vangt treinvervangend busvervoer op. Daarnaast kan de voorziening van betekenis zijn voor evenementen-busverkeer. Deze halte moet voorzien in het ontlasten van de verkeersdrukte aan de oostzijde van het Centraal Station van ’s-Hertogenbosch en in een verbetering in het logistieke proces. Bij de aanleg van de haltevoorziening worden borden en markeringen toegepast om parkeren van reguliere voertuigen, niet zijnde bussen, te verbieden.

Het OBB heeft onlangs in het Boschveldoverleg al aangegeven dat ze bedenkingen heeft het nut van de uitstaphalte. Ze overweegt dan ook om bezwaar te maken. Ze vreest dat de verkeersdoorstroming wordt beperkt en dat er meer overlast ontstaat.

Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 5 oktober 2020 tot en met maandag 16 november 2020 ter inzage in het Stadskantoor. Het verkeersbesluit is ook digitaal opvraagbaar bij de heer F. van Weert van de afdeling Leefomgeving, tel. (073) 615 9294 of mailt u naar f.vanweert@s-hertogenbosch.nl

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal indienen.

Per brief bezwaar maken
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet het bezwaarschrift dus ondertekenen.

Nadat u het bezwaarschrift hebt ondertekend, stuurt u het op naar de gemeente. U moet uw bezwaarschrift richten aan: het College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch

Digitaal bezwaar maken
U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD. Meer informatie hierover, alsmede het digitale bezwaarformulier, kunt u vinden op de website van de gemeente
Let op: bezwaar maken via de mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. Zo'n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Voor meer informatie belt u met de heer F. van Weert van de afdeling Leefomgeving, tel. (073) 6159294 of mailt u naar f.vanweert@s-hertogenbosch.nlAuteur:  Gemeente/ A. Heeroma  Datum:  zaterdag 03 oktober 2020 
Bron:  Reageren
Uw naam: *
E-mail: *
Reactie:
Controle: vul 786 in

* Verplicht, mail komt niet op site

U kunt reageren op dit bericht


Er zijn geen reacties
______________________________________________________________________________
Meer Nieuwsberichten

03-01-21Boschveld in 2021
01-01-21Nieuwjaarsnacht Boschveld rustig verlopen
27-12-20Bodemverontreiniging Grasso
26-12-20Bouw Weener XL van start
26-12-20Koo Wijkplein alleen op afspraak bereikbaar
26-12-20Keramisch Spoor aangepast
26-12-20Vlek 3 krijgt vorm
13-12-20Digitaal parkeren in 2021
13-12-20Wijkhelden
13-12-20Resto van Harte Kerstmaaltijd

Pagina 1 van 80

1 2   Volgende

Er zijn 800 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz