Wijkfoto

Voorbeeld van boldiagram dat is opgesteld. Rood betekent minder dan stedelijk gemiddeld, groen juist beter.
Fotograaf: © GGD
Periodiek stellen GGD en gemeente een wijkfoto op. Dit omschrijft de situatie in diverse wijken in de stad, maar ook de persoonlijke situatie van de inwoners. Stadsbreed ontstaat daar een algemeen beeld uit en de wijken (en de buurten waaruit een wijk bestaat) kun je dan vergelijken met dit algemene beeld.

Eind 2019 en begin 2020 is er zo’n wijkfoto gemaakt. Hierbij is de bevolking opgedeeld in 4 leeftijdscategorieën. Bij groepen 0-11 en 12-18 jaar zijn op andere onderwerpen bevraagd dan volwassenen (19-64 en 65+) . De vragen zijn gesteld via enquêtes, huisbezoeken of telefonisch. De resultaten kunnen dan gebruikt worden om zaken aan te pakken.

West
Als je kijkt naar kinderen (0-11) en naar volwassenen (19-64) zie je in West dat Financiën en Maatschappelijk participatie ondermaats is. Ook bij school scoort 18- lager dan stedelijk gemiddelde. Bij volwassenen (18+) valt op dat geestelijke gezondheid ook lager scoort. Bij 18-64 scoren ook huisvesting, sociale netwerk en dagactiviteiten ondermaats, terwijl de overige onderzochte items zoals lichamelijke gezondheid en middelengebruik overeenkomt met het stedelijke gemiddelde.

Er is ook gekeken naar de leefomgeving. Voor west scoren geluid, hitte en groen lager dan de rest van de stad. Opvallend is dat geurhinder juist beter scoort dan de rest van de stad, want juist de laatste tijd klagen diverse bewoners uit aantal buurten in West juist over stankoverlast. Mogelijk speelde dit minder tijdens de meetperiode.

De meetresultaten zijn in de vorm van boldiagrammen terug te vinden op de website van de GGD

Boschveld
De resultaten zijn ook nog verder uitgewerkt per buurt. Bij een initiële evaluatie door aantal professionals en bewoners zijn dinsdag de resultaten voor Boschveld, Deuteren en Paleiskwartier besproken. Opvallend was dat voor alle drie de buurten de sociale cohesie een duidelijke verbetering behoeft. Er zijn wel activiteiten voor bewoners, maar deze worden te beperkt bezocht. Of het organiseren van meer activiteiten de oplossing is om de sociale cohesie te versterken moet nog nader worden bekeken.

Voor Boschveld werd opgemerkt dat de zwakke financiële positie mogelijk de oorzaak andere punten waarop de buurt slechter scoort dan de rest van de stad. Punten waarop Boschveld minder scoort zijn de kwaliteit van de woningen, psychische gezondheid en sociale gezondheid. Andere aandachtspunten zijn lidmaatschap sportverenigingen, risico op angststoornis of depressie, overgewicht, gebruik alcoholische dranken en vragen naar hulp bij gezondheidsproblemen. Wel zijn bewoners bovengemiddeld betrokken bij activiteiten in de wijk. Deze resultaten hebben wel betrekking op de volwassen (19+).

Uit de resultaten blijkt ook dat bewoners die hulp zoeken bij het Wijkplein (Farent, Mee) hierover positief zijn. Bij een eerste inventarisatie kwam naar voren dat het betrekken van bewoners van Boschveld bij activiteiten via flyers/ Buurtkrant voor veel bewoners niet werkt. Iedereen bij de hand nemen om sociaal betrokken te worden is te arbeidsintensief, maar waar dit wel wordt gedaan is het redelijk succesvol.

Wat er nu verder moet worden gedaan met deze resultaten is nu onderwerp van verdere discussie. Bewoners die hierover ideeën hebben kunnen zich melden bij het Buurtteam (via Wijkplein Boschveld in de BBS Boschveld).

Auteur:  Alfred Heeroma  Datum:  woensdag 16 juni 2021 
Bron:   Boschveld BeweegtReageren

U kunt tijdelijk niet reageren op dit bericht


Er zijn geen reacties
______________________________________________________________________________
Meer Nieuwsberichten

17-11-2132 nieuwe huurappartementen in Boschveld
04-11-21Vrijwilligers planten 3000 bloembollen
21-10-21Handjes gezocht voor poten bloembollen
21-10-21Dialoogtafels in november
15-10-21Windmolenpark De Rietvelden geopend
15-10-21Samen West veiliger maken
15-10-21Natuurwerkdag op 6 november
15-10-21Minder klachten over asfaltcentrale
12-10-21Let op met online fraude
12-10-21Tips ter voorkoming babbeltrucs

Pagina 1 van 88

1 2   Volgende

Er zijn 872 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz