Hogere geluidsnorm Vlek 21

Niet voor alle bouwblokken in Vlek 21 is het mogelijk om het geluidsniveau binnen de geldende normen te houden.
Fotograaf: © Agel Adviseurs
De gemeente wil een hogere geluidsnorm voor Vlek 21. Omdat BrabantWonen vervangende nieuwbouw wil realiseren in dit gebied is er opnieuw gekeken naar de geluidsbelasting. Op basis van rekenmodellen heeft Agel Adviseurs een rapport opgesteld.

Uit dit rapport blijkt dat vooral de Oude Vlijmenseweg en Industriegebied Rietvelden voor geluidsoverlast zorgen. De Oude Vlijmenseweg zorgt voor een beperkte verhoging van de geluidsbelasting. Dit zou kunnen worden verlaagd door het aanbrengen van geluid verlagende laag op de weg, maar dit is een kostbare investering en is niet opgenomen als mogelijke actie.

Voor het industrieterrein Rietvelden is in 2011 een nieuwe geluidszone vastgesteld waardoor Vlek 21 nagenoeg volledig in deze zone valt. De gemeente hanteert een zogenaamd gebiedsgericht geluidsbeleid. Op basis van het Verkeersgeluid en Industriegeluid valt Vlek 21 in de categorie stromingsgebied waarbij geluidsnormen horen van zeer onrustig tot lawaaiig.

Uit het rekenmodel blijkt dat het wegverkeer tot maximaal 54 dB aan geluid oplevert en industriegeluid een maximaal niveau van 58 dB (wat 3 dB boven de maximale norm is). Het gebied Rietvelden is te omvangrijk om daarvoor passende maatregelen te nemen en dienen die als uitgangswaarde voor de geluidsbelasting.

Aanpassen van de geluidsbronnen is niet mogelijk. Daarom is ook gekeken of er geluidsverlaging aan de woning zelf mogelijk is. Dit kan door het aanbrengen van geluidsabsorberend materiaal. Dit blijkt niet mogelijk voor alle appartementen.

De nieuwbouw is al van betere kwaliteit dan de bestaande bouw, wat wel iets helpt, maar niet voldoende. De kwaliteitsverbetering van de woningen is wel een argument waarom de gemeente een hogere geluidsnorm wil. Wel stelt de gemeente dat alles moet worden gedaan om het geluidsniveau in de woningen zoveel mogelijk te beperken. Dit lukt niet in alle gevallen. Op basis van het rekenmodel wil de gemeente per bouwblok een hogere geluidsbelasting toestaan omdat in alle gevallen onder maximale belasting van 63 dB wordt gebleven.

Belanghebbenden kunnen tot en met 26 juli een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch. U kunt hierbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt later alleen beroep instellen tegen de beschikking als u tijdig schriftelijke of mondelinge zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, tenzij u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Voor een mondelinge toelichting, het indienen van mondelinge zienswijzen, een gedachtewisseling of meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met mevrouw S. van Dooren van de afdeling Leefomgeving, telefoon (073) 615 9018.Gerelateerde documenten:
Akoustisch geluidsonderzoek Vlek 21
Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Vlek 21

Auteur:  Alfred Heeroma  Datum:  vrijdag 18 juni 2021 
Bron:   BoschveldbeweegtReageren

U kunt tijdelijk niet reageren op dit bericht


Er zijn geen reacties
______________________________________________________________________________
Meer Nieuwsberichten

17-11-2132 nieuwe huurappartementen in Boschveld
04-11-21Vrijwilligers planten 3000 bloembollen
21-10-21Handjes gezocht voor poten bloembollen
21-10-21Dialoogtafels in november
15-10-21Windmolenpark De Rietvelden geopend
15-10-21Samen West veiliger maken
15-10-21Natuurwerkdag op 6 november
15-10-21Minder klachten over asfaltcentrale
12-10-21Let op met online fraude
12-10-21Tips ter voorkoming babbeltrucs

Pagina 1 van 88

1 2   Volgende

Er zijn 872 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz