Ontwerpbestemmingsplan Vlek 21 ter inzage

Voor de vervangende nieuwbouw in Vlek 21 dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.
Fotograaf: © Gemeente
Voor elk stukje grond in Nederland is een bestemmingsplan vastgesteld. Hierin staat beschreven wat er wel en niet kan en mag in een bepaald plangebied. In een bestemminsplan staan allerlei aspecten uitgebreid beschreven. In Vlek 21 wil BrabantWonen de huidige 7 flats en 4 grondgebonden woningen vervangen door nieuwbouw. Daarbij wordt afgeweken het huidige bestemmingsplan. Dit mag alleen als er een aangepast nieuw bestemmingsplan komt zodat burgers en andere betrokkenen daar hun zienswijzen en/of bezwaren kenbaar kunnen maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan.

Eerst wordt er een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Hier kunnen dan zienswijzen op worden ingediend. Deze worden beoordeeld en zo nodig verwerkt in een definitief bestemmingsplan. Voor Vlek 21 ligt nu het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dat wil zeggen dat burger en andere betrokkenen de kans krijgen zienswijzen in te dienen als ze het niet eens zijn met de wijzigingen.

Voor Vlek 21 zijn er een aantal wijzigingen. Zo zal het huidige aantal van 153 woningen worden uitgebreid tot circa 211 woningen. Om dit mogelijk te maken is meer bouwoppervlakte nodig en wordt ook de huidige toegestane bouwhoogte overschreden. Sommige delen van de flatgebouwen krijgen een bouwhoogte van 7 woonlagen, terwijl nu maar 4 bouwlagen zijn toegestaan.

Omdat er meer woningen komen, is er ook meer parkeergelegenheid nodig. Hierbij wordt afgeweken van de stedelijke parkeernorm. In de huidige situatie is het aantal parkeerplaatsen al lager. Die verlaagde norm blijft gehanteerd, maar resulteert netto wel in meer parkeerplaatsen.

Ook dient minimaal 15% van het plangebied een groene bestemming te krijgen. In de huidige situatie wordt daaraan al voldaan. Ondanks de verhoging van het bouwoppervlak zal het oppervlakte groen toenemen omdat bijvoorbeeld het Copernicusplein (nu parkeren/ verhard) gedeeltelijk zal worden vergroend.

Het bestemmingsplan moet ook aansluiten op omliggende gebieden. Dit is een taak van de provincie om een oordeel te geven. Op basis van de huidige gegevens zijn hier geen bezwaren gevonden. De nieuwe woningen worden duurzaam gebouwd en past binnen het stedelijk gebied. Omdat de meeste woningen in de sociale huur vallen past dit ook.

Verder is er gekeken naar de ecologie. Uit onderzoek is gebleken dat in een aantal flatgebouwen een aantal beschermde zwaluwsoorten nestelen. Door het plaatsen zwaluwkasten hoopt men de zwaluwen ook in de toekomst voldoen nestmogelijkheden te geven. Voor de bouw is het nodig dat er 7 bomen gekapt worden en een flink aantal bomen worden teruggesnoeid. Voor Fase 1 is die kapvergunning al verleend en uitgevoerd.

Er is ook gekeken naar omgevingsrisico's die de functie wonen kunnen bedreigen. Deze zijn aanwezig (benzinestation, gasleiding), maar dat is in huidige situatie ook al het geval. De wijziging in bebouwing verhoogd dat risico niet.

Voor het gebied geldt dat dit een boringsvrije zone is. Dit betekent dat er niet dieper dan 10 meter in de grond gebouwd mag worden en dat er ook geen water aan de bodem wordt onttrokken. De bebouwing is zonder onderkeldering en het is niet nodig om tijdens de bouw of daarna water aan de bodem te onttrekken. Wel wordt de geluidsnorm overschreden, hiervoor heeft de gemeente een apart voorstel gedaan om te komen tot een aangepaste norm.

Verder is in dit ontwerpbestemmingsplan vastgesteld dat de inspraakprocedure correct is verlopen. Er is een inspraakavond geweest en de wijkraad heeft zienswijzen ingediend.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt per 21 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode kan u schriftelijk commentaar geven door dit te sturen naar De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11131822.

U kunt ook om een mondelinge toelichting vragen en dan ook mondeling bezwaar maken. U kunt hiervoor een afspraak maken met P. Kamman, tel. 06 153 527 29.

Via de website van de gemeente kunt u met uw digid ook een digitale zienswijze indienen.

Om te komen tot dit ontwerpbestemmingsplan zijn er diverse onderzoeken gedaan. Deze kunt u hier terugvinden.

Auteur:  Alfred Heeroma  Datum:  zaterdag 19 juni 2021 
Bron:   Gemeente/ ruimtelijke plannenReageren

U kunt tijdelijk niet reageren op dit bericht


Er zijn geen reacties
______________________________________________________________________________
Meer Nieuwsberichten

17-11-2132 nieuwe huurappartementen in Boschveld
04-11-21Vrijwilligers planten 3000 bloembollen
21-10-21Handjes gezocht voor poten bloembollen
21-10-21Dialoogtafels in november
15-10-21Windmolenpark De Rietvelden geopend
15-10-21Samen West veiliger maken
15-10-21Natuurwerkdag op 6 november
15-10-21Minder klachten over asfaltcentrale
12-10-21Let op met online fraude
12-10-21Tips ter voorkoming babbeltrucs

Pagina 1 van 88

1 2   Volgende

Er zijn 872 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz