Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Boschveld Live
woensdag 21 juli 2021

Aankomst Sambaband Tempestade op plein bij BBS
Fotograaf: © Alfred Heeroma


Maandag 19 juli was er voor de eerste keer Boschveld Live. Dit evenement werd georganiseerd door wijkraad OBB. Normaal organiseren ze het Boschveldoverleg waar diverse onderwerpen worden besproken. De wijkraad vond echter dat er te weinig bewoners kwamen en zochten naar een bijeenkomstvorm waarbij meer bewoners zouden komen. Gezien de opkomst is dat aardig gelukt.

Vooraf hadden bewoners al een flyer in de bus gehad. Op maandagavond ging sambaband Tempestade al trommelend door de buurt om bewoners letterlijk op te trommelen om uit hun huis te komen. Sommigen deden dat ook en liepen met de band mee, aderen keken vanuit het raam of deur.

Nog voordat de band op het plein bij de BBS aankwam, waren er al zo'n 50 bewoners aanwezig, wat leidde tot onderlinge gesprekken. Toen de band rond 19.50 uur aankwam was het aantal bewoners al aangegroeid tot ongeveer 100 mensen.

Miesjel van Gerwen, van de wijkraad, wees de aanwezigen op de hapjes die waren klaargemaakt door de Wereldkeuken, één van de initiatieven die in Boschveld aanwezig is. Om 20.00 uur nam speekstalmeester Laurens van Voorst het woord en bedankte de sambaband, die aan de rand van buurt elke donderdag oefent, iets wat veel bewoners niet is ontgaan.

Tekst loopt door onder de foto


Bij aanvang van Boschveld Live waren er ongeveer 100 bewoners aanwezig
Foto: © Alfred HeeromaAsfaltcentrale
Het doel van de bijeenkomst was om de aanwezigen te informeren over wat er in de buurt speelt. Het eerste onderwerp was niet eens iets waar de wijkraad een actieve rol in speelt. Het ging over de stankoverlast en mogelijke gezond bedreiging van de asfaltcentrale. Een aantal bewoners zijn hier zelf in actie gekomen. Bewoner Nicolai legde uit dat in 2018 een meting is uitgevoerd die aantoonde dat de uitstoot van benzeen (een kankerverwekkende stof) te hoog was. Met die meting is echter weinig gedaan. Een nieuwe meting in 2020 gaf opnieuw een overschrijding aan en toen kwamen er mensen in actie. Er was al eerder stankoverlast, maar het werd niet direct aan de asfaltcentrale gekoppeld.

Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dan de centrale besloten heeft 6 weken de productie stil te leggen om zo de zomer te benutten om te komen tot een revisie. Daarnaast heeft de omgevingsdienst meetpunten ingericht waarbij metingen op leefniveau worden gedaan. Na de zomer zal de productie weer worden opgestart om te kijken of de maatregelen een effect hebben. Er is ook nog een winterrevisie van 2 maanden aangekondigd. Ook wordt er gesproken of de centrale verplaatst kan worden, maar dat zal niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, omdat eerst allerlei regelgeving voor een nieuw locatie getoetst moeten worden. De actie die van de bewoners heeft zeker bijgedragen aan de genomen acties.

Digitaal parkeren
Sinds deze week is digitaal parkeren in Boschveld ingevoerd. Een systeem dat niet voor alle bewoners duidelijk is. Johannes Lijzen, voormalig voorzitter van de wijkraad, legde uit dat de wijkraad hiermee werd geconfronteerd. Omdat het alle bewoners aanging, heeft ze een enquête uitgezet waarop een kwart van de bewoners heeft gereageerd. Bijna 90% was voor een regeling van 09.00 tot 00.00 uur. Dit heeft de gemeente overgenomen. Een bewoonster gaf aan dat zij de enquête niet had gezien, want ze zou er tegen hebben gestemd.

Nu de regeling er is en mensen bezoekers met een kenteken moeten aanmelden, zijn veel mensen de draad kwijt. Voorheen konden ze gele kaartjes aanschaffen en die konden bezoekers achter de voorruit leggen. Dat kan overigens nog steeds, maar de kaartjes zijn niet meer te koop. Niet alle bewoners zijn digitaal onderlegd. Johannes legde uit dat die bewoners contact kunnen opnemen met Farent of de gemeente. Er zal dan worden bekeken of er een één op één uitleg gegeven kan worden.

Tekst loopt door onder de foto


Suzanne van Hees, bijgestaan door Achmed en Faisha, legde de rol van de Copernikkel uit
Foto: © Alfred HeeromaFietswerkplaats
Terwijl kinderen vrolijk aan het spelen waren, interviewde spreekstalmeester Laurens Suzanne van Hees, de coördinator van coöperatie Copernikkel. Ze gaf aan de Copernikkel wil zorgen voor connectiviteit in de wijk door diverse activiteiten mogelijk te maken. Het is niet alleen leuk, maar het geeft bewoners ook de kans talenten te ontwikkelen en elkaar te helpen. Een coöperatie houdt in dat diverse initiatieven gemeenschappelijk werken. In de loop van de jaren zijn er diverse initiatieven ontstaan, zoals de Wereldkeuken, NaaiMeetUp, Klussendienst en ook de Fietswerkplaats. Achmed zorgt er voor de dit laatstgenoemde initiatief draaiend blijft. Er komen veel bewoners om hun fiets te laten repareren en hij helpt ze dan. Hij wil de bewoners het zoveel mogelijk zelf laten doen. Veelal gaat het om lekke banden (tip van Achmed: pomp de band altijd goed op).

Faisha begeleidt vrouwen in het leren fietsen. Ze gaf aan dat sommige vrouwen het snel oppikken, maar dat het bij anderen wat langer duurt. Laurens vergeleek het met autorijden, waarbij sommigen het sneller oppikken dan anderen.

Suzanne gaf aan dat de Copernikkel nog een bestuurslid zocht, maar ook een taaldocent en diverse vrijwilligers en een grote keuken... Bewoners kunnen altijd tijdens openingsuren binnenlopen bij de Copernikkel aan Copernicuslaan 308

Sloop Flats
Op dit moment worden de eerste 2 flats in Vlek 21 gesloopt. Sommige bewoners verhuizen naar Vlek 3, maar Laurens wilde wel eens weten hoe het is om in Vlek 21 te wonen. Bewoonster Ellie Jordans wilde dat wel toelichten. Zelf is best tevreden met haar flatje, maar ze weet dat er ook veel flats in slechte staat zijn. Nu de sloop is aangekondigd verhuizen veel bewoners, wat resulteert in veel tijdelijke bewoning en ook groot verloop van bewoners. Dit resulteert in veel rommel en soms ook overlast. Er hoeven maar een paar bewoners vervelend te zijn en het woongenot kan al snel negatief beïnvloed worden.

Laurens vroeg Ellie of ze al wist waar ze naar toe wilde verhuizen. Dat wist ze nog niet, dat hangt af van de woning en of de bewoning betaalbaar is. Een bewoner uit het publiek zei dat ze in Boschveld moest blijven, want na 7 jaar zei hij het een prachtige buurt te vinden. Hij zei dat er steeds minder minder-leuke zaken zijn en steeds meer leuke dingen.

Ellie gaf wel aan moeite hebben met de manier waarop de communicatie verloopt. Al 15 jaar is bekend dat flats gesloopt worden, maar bewoners niet altijd goed worden meegenomen in het proces, ook nu er vertraging is, worden bewoners niet goed geïnformeerd.

Johannes Lijzen gaf aan dat de wijkraad gepleit had voor meer eengezinswoningen in Vlek 21. Daar wordt naar gekeken, maar dan zouden die niet meer in de sociale huur vallen en dat is ook niet bedoeling. De wijkraad heeft dus nog wat te overleggen.

Tekst loopt door onder de foto

Nicole Pakker van Groen en Spelen gaf aan dat overleg met gemeente regelmatig moeizaam verloopt
Foto: © Alfred Heeroma
Groen en Spelen
Als laatste onderwerp kwam de werkgroep Groen en Spelen aan de beurt. Nicole Pakker is één van de drijvende krachten achter deze groep. Ze is ook betrokken geweest bij het definitief krijgen van de Boschveldtuin. Laurens wilde weten of dit alles goed verloopt. Nicole gaf aan dat dit zeker niet altijd het geval is. Het groen houden de buurt is niet gemakkelijk. Er vaak is er veel en moeizaam overleg met gemeente voor nodig. Zo is er op hun verzoek een goede inventarisatie gemaakt van de aanwezige bomen die beschermd dienen te worden. Daarbij moet je blijven opletten, want zo zag ze onlangs dat een waardevolle boom bij Vlek 21 niet is beschermd tegen beschadigingen. Dus dan komt de werkgroep weer in actie. Sonja de Jong van de gemeente zei dat ze ook niet blij was met dit gegeven omdat dit duidelijk in de opdracht voor de sloop was meegegeven.

Sonja gaf aan dat er de afgelopen jaren 135 bomen in de wijk zijn bijgekomen, dus de gemeente wil best meewerken aan het groen houden van de buurt. Nicole gaf aan dat hier toch echt veel overleg voor nodig is. Ze merkte ook op dat voor inrichting van de openbare ruimte de werkgroep pas laat in proces wordt ingelicht en dat dit dan vaak weer tot meer overleg leidt en soms tot rechtszaken. Ze zou liever aan de voorkant willen meepraten zodat verschil in inzicht sneller op tafel komt en opgelost kan worden.

Verder gaf ze aan dat de werkgroep nog op zoek is naar één of twee nieuwe leden, want het best veel werk. Binnenkort wordt er ook weer gesproken over speelvoorzieningen in de buurt.

Sonja gaf aan dat de inrichting bij Vlek 21 pas na de nieuwbouw komt. Daar waar stenen vervangen kunnen worden door groen zal dit worden gedaan, maar er moet ook ruimte zijn om te kunnen parkeren en verder wil de gemeente ook hier zogenaamde wadi’s maken (plekken waar bij hevige regenval water opgeslagen kan worden).

Een bewoonster uit het publiek vroeg waarom alles zolang duurt. Sonja legde uit dat dit komt omdat er veel zaken geregeld moeten worden. Zo moet er een contract worden gesloten met een uitvoerder, moet er geld beschikbaar worden gemaakt en soms moet de gemeenteraad er ook nog toestemming voor geven.

Een bewoonster pleitte voor meer zitplaatsen in de buurt en voor meer afvalbakken. Een andere bewoonster gaf aan dat er best veel goede zaken worden gedaan, maar vroeg wel aandacht voor het van Coehoornplein. Er wordt al meerdere jaren over gesproken, maar het leidt nog niet tot verbeteringen.

Laurens liet het publiek nog meer ruimte om aan het woord te komen. Yasine Mami riep bewoners op vaker naar de BBS te komen. Er zijn diverse activiteiten voor bewoners. Een andere bewoner gaf aan niet heel bekend te zijn met de wijkraad. Miesjel van Gerwen, van de wijkraad, gaf aan dat deze avond zeker een vervolg zal krijgen en nodigde de aanwezigen nog na te praten onder genot van een hapje en een drankje. Toen Laurens om 21.00 de avond afsloot waren een aantal bewoners al weer vertrokken, maar gelukkig bleven er ook nog genoeg mensen nakletsen.

Zie ook video/ fotoimpressie van Theo PrinsAuteur: Alfred Heeroma
Bron: Boschveldbeweegt
Documenten

12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21
12-Dec-21Aanpassingen ontwerp Vlek 21
06-Dec-21Onderzoek naar basisschoolkeuze ouders
04-Dec-21Verslag Boschveldoverleg 22 november 2021
18-Nov-21Buurtkrant november 2021
16-Nov-21Agenda Boschveldoverleg 22 november 2021
31-Oct-21Verslag Boschveldoverleg 20 september 2021
15-Oct-21Presentatie informatiebijeenkomst Asfaltnu
12-Oct-21Zienswijze Vlek 21
12-Oct-21Visualisatie Bestemmingsplan Vlek 21

Meer documenten


Nieuwsberichten

15-Jan-22Gele parkeerkaartjes vervallen
12-Jan-22Vrijwilliger gezocht voor Het Bewaarde Land
31-Dec-21Een nieuw begin
18-Dec-21Bestemmingsplan Vlek 21 ter inzage
12-Dec-21Online training tegen eenzaamheid
12-Dec-21Hogere geluidsbelasting Vlek 21
12-Dec-21Geen sanering bodemverontreiniging Grasso
06-Dec-21Meer rijwielen gestolen
17-Nov-2132 nieuwe huurappartementen in Boschveld
04-Nov-21Vrijwilligers planten 3000 bloembollen

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen