Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Ontwikkeling Stationsgebied
maandag 11 oktober 2021

De gemeente wil het gebied rondom het station aanpakken.
Fotograaf: © Gemeente


Landelijk, regionaal en gemeentelijk wordt nagedacht en geïnvesteerd in de toekomst van openbaar vervoer. Dat geldt ook voor het station van 's-Hertogenbosch en haar omgeving. De gemeente onderzoekt de komende jaren wat de gewenste richting is voor dit stationsgebied. Dat doen ze samen met partijen zoals het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincie Noord-Brabant, NS en ProRail.

Station 's-Hertogenbosch is een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer. Landelijk, regionaal én lokaal. De gemeente dat 's-Hertogenbosch een bereikbare en leefbare stad is en blijft. Voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook vinden ze het belangrijk dat 's-Hertogenbosch een sterke positie behoudt, met de ligging tussen Amsterdam en de regio Eindhoven.

Wethouder Ufuk Kâhya: "Tegelijk zien we de aantallen reizigers per fiets, regionaal openbaar vervoer en trein nog steeds toenemen. Het station groeit uit zijn jasje. En de behoefte van reizigers verandert naar snel en gemakkelijk kunnen overstappen tussen verschillende manieren van vervoer. Van bus naar trein, of juist van de trein naar de fiets. Daarbij wordt het station een plek waar reizen, werken en recreëren bij elkaar komen. Een plek die voor iedereen goed toegankelijk is, en waar we schone en slimme mobiliteit met elkaar verbinden.

Inmiddels hebben het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeente 's-Hertogenbosch en NS afspraken gemaakt over het doorlopen van het onderzoek naar het toekomstig stationsgebied. Ook is er een eerste zicht op bekostiging als er uit dat onderzoek een haalbaar plan ontstaat. In november 2020 is het zogenaamde MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Transport en Ruimte) goedgekeurd. De gemeente heeft dit vertaald naar een raadsvoorstel dat ondertussen is goedgekeurd. Hierbij krijgt de achterkant van het station een belangrijkere functie.

Met ProRail gaat de gemeente diverse onderzoeken uitvoeren. Dat doen ze voor twee fasen van uitvoering. De eerste uitvoeringsfase richt zich op 2030. Het gaat daarbij om het station zelf en de direct aansluitende omgeving, zoals de voorpleinen. De tweede fase richt zich op 2040 en meer op het gebied er omheen, zoals het busstation en mogelijkheden om dichter bij het station te kunnen bouwen. Het heeft immers een centrale ligging in de stad en is van betekenis voor de ontwikkelingen in de Spoorzone. De gemeente vindt het daarom belangrijk om breder te kijken naar het gehele gebied.

Auteur: Gemeente
Bron: Gemeente
Documenten

26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022
27-Jan-22Buurtkrant Boschveld januari 2022
12-Dec-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21
12-Dec-21Aanpassingen ontwerp Vlek 21
06-Dec-21Onderzoek naar basisschoolkeuze ouders
04-Dec-21Verslag Boschveldoverleg 22 november 2021
18-Nov-21Buurtkrant november 2021

Meer documenten


Nieuwsberichten

28-May-22Dag tegen inbraak
28-May-22Boschveldtuin 10 jaar
27-May-22Discussieavond over feesten Brabanthallen
27-May-22Muziektheater in BBS Boschveld
26-May-22VR-bril tegen eenzaamheid
08-May-22Muurschildering
04-May-22Rookmelders per 1 juli verplicht
04-May-22Vrijwilligers gezocht voor fietslessen
17-Apr-22APV, hoe zit dat nu?
17-Apr-22Blauwe zone Celsiusstraat verdwijnt

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen