Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Hogere geluidsbelasting Vlek 21
12 Dec 2021, 16:49:07

Ligging Vlek 21 t.a.v. geluidsinvloeden Rietvelden en verkeersgeluid Oude Vijmenseweg.
Fotograaf: © Gemeente


In Vlek 21 stonden 7 flatgebouwen. 2 hiervan zijn er al gesloopt, overige 5 worden in 2 of 3 fasen gesloopt. De flats zullen vervangen door nieuwbouw waarbij het huidige aantal van 153 woningen wordt opgehoogd naar 206.

De nieuwbouw van de eerste 2 flats is vertraagd, zover bekend vanwege mogelijk problemen met een bodemverontreiniging. De bouw start nu waarschijnlijk in het voorjaar van 2022. Voor deze 2 flatgebouwen heeft de gemeente al een ontheffing goedgekeurd voor een hogere geluidbelasting. Uit metingen is naar voren gekomen dat verkeer en voor industriegebied Rietvelden teveel geluid produceert waardoor er een te hoge gevelbelasting is. Dit kan gecorrigeerd worden door bouwtechnische voorzieningen, alleen buiten kan er dan sprake zijn van een te hoge geluidsbelasting.

De gemeente heeft nu ingestemd dat ook voor de overige 5 nieuw flatgebouwen een hogere geluidsbelasting is toegestaan.

Het is nog wel mogelijk om bezwaar te maken tegen deze beschikking. Vanaf 13 december 2021 tot 24 januari 2022 kan u dit zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken aan het college, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch. U kunt hierbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. U kunt alleen beroep instellen tegen de beschikking als u tijdig schriftelijke of mondelinge bezwaar hebt ingebracht tegen de beschikking, tenzij u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

De stukken liggen vanaf 13 december 2021 tot en met 24 januari 2022 op het stadskantoor ter inzage en vanaf 10 december 2020 ook op www.overheid.nl. U kunt een mondelinge toelichting op de stukken krijgen. Het bezoekadres van het stadskantoor is: Wolvenhoek 1, 's-Hertogenbosch.

Informatie
Voor een mondelinge toelichting, het indienen van mondelinge zienswijzen, een gedachtewisseling of meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met mevrouw S. van Dooren van de afdeling Leefomgeving, telefoon (073) 615 9018.

Documenten:
Onderzoekgeluidwering Vlek 21
Ontwerpbeschikking hogere geluidsbelasting Vlek 21
Ontwerpuitgangspunten Vlek 21

Auteur: Gemeente/ Alfred Heeroma
Bron: Gemeente/ Boschveldbeweegt
Documenten

17-Mar-23Buurtkrant Boschveld maart 2023
26-Jan-23Buurtkrant Boschveld januari 2023
17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022

Meer documenten


Nieuwsberichten

27-Mar-23Financiƫle hulp voor aanstaande brugklassers
24-Mar-23Grasso geopend
24-Mar-23NK Tegelwippen
24-Mar-23Masters of Hardcore
24-Mar-23Het Bossche Bespaarteam helpt energie besparen
21-Mar-23Boom foutief geplaatst
21-Mar-23Buurtteam onderzocht Boschveld
17-Mar-23Studenten aan de slag in Boschveld
17-Mar-23Presentatie buurtonderzoek
08-Mar-23Heldinnen van Boschveld

Meer nieuws

© 2007 - 2023 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen