Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Nieuwsbericht

Bestemmingsplan Vlek 21 ter inzage
18 Dec 2021, 10:47:03

Voor de vervangende nieuwbouw in Vlek 21 dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden.
Fotograaf: © Gemeente


Op 12 oktober werd door de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Vlek 21 goedgekeurd. In dit gebied worden 7 flats (153 appartementen) en 4 grondgebonden woningen gesloopt en vervangen door 207 appartementen en 4 grondgebonden woningen. De woningen zijn eigendom van BrabantWonen. Dit bestemmingsplan moet nog wel worden vastgesteld. Voordat dit kan gebeuren moet het bestemmingsplan te inzage worden gelegd zodat er nog zienswijzen ingediend kunnen worden. De stukken liggen vanaf 20 december ter inzage gedurende 6 weken.

Het bestemmingsplan moest worden aangepast omdat de bouwhoogtes en bouwoppervlak afweken van het geldige bestemmingsplan. Ook zijn er aanpassingen in de ecologie en ruimtelijke indeling. In het ontwerpbestemmingsplan bleek er geen paragraaf over verkeer te zijn opgenomen, dat is alsnog gebeurd. Ook heeft de wijkraad gevraagd om (tijdelijk) een aantal parkeerplaatsen met gras in te zaaien en om meer plek voor fietsen. Hier zal rekening mee worden gehouden.

De bouw van Vlek 21 zal naar verwachting starten in het voorjaar van 2022. In 2019 vastgesteld dat er sprake is van bodemverontreiniging met PCB's. Er is toen vastgesteld dat een acute sanering niet nodig was, maar dat bij nieuwbouw die sanering wel gedaan moet worden. Om dat mogelijk te maken zal er een saneringsplan goedgekeurd moeten worden. Dit besluit moet uiterlijk 17 februari 2022 genomen worden. Voordat het besluit genomen wordt, liggen onderliggende rapporten en het saneringsplan vanaf 20 december 2021 t/m 7 januari 2022 ter inzage op het stadskantoor. Na een telefonische afspraak met de afdeling Leefomgeving (telefoon 073-6155761 of bodem@s-hertogenbosch.nl) kan er een mondelinge toelichting op de stukken gegeven worden. Op verzoek kunnen de stukken ook per mail toegezonden worden.

Voor het bestemmingsplan Vlek 21 geldt dat u bezwaar kan indienen indien u eerder al zienswijzen hebt ingediend bij het ontwerpbestemmingsplan tenzij u kunt aantonen eerder redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de raad dan wel het college te wenden of als bezwaren heeft tegen de aanpassingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan.

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend, u kunt alleen voor spoedgevallen op afspraak terecht. Hierdoor is fysieke inzage op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal via ruimtelijke plannen te raadplegen, neem dan contact op met P. Kamman, telefoon 06 - 1535 2729.

De stukken vindt op www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.IMRO.0796.0002470-1401). Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. De documenten staan ook op deze site:

Bestemmingsplan Vlek 21
Raadsvoorstel Vlek 21
Visualitatie Vlek 21
Zienswijzen Vlek 21

Auteur: Alfred Heeroma
Bron: Gemeente/ Boschveldbeweegt
Documenten

17-Mar-23Buurtkrant Boschveld maart 2023
26-Jan-23Buurtkrant Boschveld januari 2023
17-Nov-22Buurtkrant Boschveld november 2022
22-Sep-22Buurtkrant september 2022
14-Jul-22Buurtkrant Boschveld juli 2022
04-Jul-22Verslag Boschveldoverleg 30 mei 2022
26-May-22Buurtkrant Boschveld mei 2022
07-Apr-22Verslag Boschveldoverleg 28 maart 2022
26-Mar-22Agenda Boschveldoverleg 28 maart 2022
25-Mar-22Buurtkrant Boschveld maart 2022

Meer documenten


Nieuwsberichten

27-Mar-23Financiƫle hulp voor aanstaande brugklassers
24-Mar-23Grasso geopend
24-Mar-23NK Tegelwippen
24-Mar-23Masters of Hardcore
24-Mar-23Het Bossche Bespaarteam helpt energie besparen
21-Mar-23Boom foutief geplaatst
21-Mar-23Buurtteam onderzocht Boschveld
17-Mar-23Studenten aan de slag in Boschveld
17-Mar-23Presentatie buurtonderzoek
08-Mar-23Heldinnen van Boschveld

Meer nieuws

© 2007 - 2023 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen