OBB
Het OBB - Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld - is ontstaan om de bewoners van Boschveld meer inspraak te geven in de plannen voor de wijk. Als wijkraad probeert het OBB de stem en mening van de bewoners van Boschveld bij gemeente en woningbouwcoöperaties in te brengen. Ook kunnen bewoners zelf meepraten in werkgroepen en bijeenkomsten als het Boschveldoverleg.


Illegale stort is iets wat in Boschveld een groot probleem is.
Fotograaf: Alfred Heeroma
De activiteiten van het OBB zijn te verdelen in drie delen:

1. Boschveldoverleg: Het OBB is voorzitter van dit overleg dat 1x per 6 weken gehouden wordt. Bij dit openbare bewonersoverleg, is de buurtmanager van de gemeente aanwezig, iemand van Divers en de buurt coördinator van de politie en worden andere partijen uitgenodigd afhankelijk van het onderwerp. De agenda is te vinden op de website van het deze site. Tijdens dit overleg kunnen alle zaken besproken worden die de bewoners van Boschveld belangrijk vinden.

2. Schoon, heel & veilig: In de wijk is een 'handhavingsteam' en zijn 'straatcontactpersonen' actief. Deze samenwerking tussen bewoners en professionals heeft tot doel de wijk schoon, heel en veilig te houden. Dit wordt onder andere gedaan door afval van de straat te houden en tijdig onderhoud te plegen aan de openbare ruimte. Er is dan ook regelmatig overleg tussen het OBB en betrokken partijen.

3. Herstructurering: De toekomstige ontwikkeling van Boschveld wordt in hoge mate beïnvloed door de herstructurering. Om in dit proces het belang van huidige en toekomstige bewoners zo goed mogelijk een plaats te geven, neemt het OBB deel aan verschillende overleggen op dit vlak.

Op de website www.wijkraadboschveld.nl kunt u informatie vinden over het OBB en over Boschveld. Graag horen wij uw mening en wensen over iets dat speelt in de wijk. Loopt u eens binnen op ons OBB kantoor (Edisonstraat 28), mail naar info@obboschveld.nl of kom naar het volgende Boschveldoverleg in de BBS aan de Zernikestraat. We kunnen ook altijd mensen gebruiken die actief mee willen helpen/ praten.

Oprichting van huurders commissies

De eerste nieuwbouw (Vlek 14 en Vlek 19) is al gerealiseerd. Ondertussen zijn ook de woningen van Vlek 18 gesloopt. In geval van sloop, maar ook bij renovatie, komt ook een moment dat ook U uw huis (tijdelijk) moet verlaten. Wat wordt er gedaan de kwaliteit van de woningen te verbeteren en eventuele ongemakken te beperken en/of te compenseren? Hoeveel overlast vindt u acceptabel en hoeveel inspraak heeft u daarin? Voor de woningbouwcorporaties is er maar één persoon waarmee zij daarover kunnen onderhandelen en dat bent u: de huurder/ (toekomstige) bewoner. Alle werkzaamheden aan de woningen en eventuele vergoedingen/ compensaties komen voor rekening van de woningbouwcorporaties. Daarom is het van belang dat er huurders commissies met vaste contactpersonen komen die de belangen van de huurders kunnen vertegenwoordigen bij de corporaties. Het zou bijvoorbeeld ideaal zijn als er 1 of 2 contactpersonen per flat zijn, die samen met de vertegenwoordiging van andere flats een huurders comité zouden kunnen vormen. Bij diverse projecten heeft het nut van een bewoners comité zich al bewezen. Voor informatie wat er verder bij komt kijken om een huurders comité op te starten en hoe je een en ander zou kunnen aanpakken, kunt u contact opnemen met ons OBB kantoor (Edisonstraat 28). Meepraten is belangrijk omdat U het anders niet meer voor het zeggen heeft.

Laatste keer bijgewerkt dinsdag 29 december 2015
Documenten OBB

14-03-20Buurtkrant Boschveld maart 2020
10-03-20Agenda Boschveldoverleg 16 maart 2020
10-03-20Verslag Boschveldoverleg 27 januari 2020
25-01-20Buurtkrant Boschveld januari 2020
25-01-20Verslag Boschveldoverleg 25 november 2019
25-01-20Agenda Boschveldoverleg 27 januari 2020
21-11-19Buurtkrant Boschveld november 2019
19-11-19Agenda Boschveldoverleg 25 november 2019
01-10-19Verslag Boschveldoverleg 26 augustus 2019
01-10-19Agenda Boschveldoverleg 7 oktober 2019

Pagina 2 van 22

  Vorige 1 2 3   Volgende

Er zijn 213 documenten

Nieuwsberichten OBB

04-03-21Nieuwe wijkagent
01-01-21Nieuwjaarsnacht Boschveld rustig verlopen
27-04-20Gratis vlaggen Mariamaand
05-04-20Kent u de nieuwe straten?
05-04-20Activiteiten Boschveld tijdens corona
08-01-20Ga zingen bij een koor
08-01-20Luisterlijn op zoek naar vrijwillligers
02-06-19Café Starlight gesloten
27-05-19Herdenkingsboom Kees Heemskerk
10-03-19Kom lekker hardlopen!

Pagina 1 van 36

1 2   Volgende

Er zijn 351 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz