Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Oud

1629-1874

1875-1910

1911-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024


Oud
Prehistorie

Het stukje Boschveld kan heel lang geleden wel eens ergens anders hebben gelegen. Men gaat er vanuit dat ruim 500 miljoen geleden er een super continent is geweest dat in de loop van de tijd uit elkaar is gedreven. Door wisselende zeespiegels is het gebied ook zeker niet altijd land geweest. Uit regionale vondsten is te herleiden dat hier zowel mammoeten moeten hebben gelopen als haaiachtige moeten hebben gezwommen.

De mens was er toen nog helemaal niet. Afhankelijk van welke bron je neemt, komt de mens pas sinds een paar honderdduizend jaar voor, misschien zelfs nog wel korter. Uit vondsten in en rondom Den Bosch zouden er zeker 30.000 jaar geleden nomadische Neanderthalers in dit gebied geweest moeten zijn. Het is niet uit te sluiten dat ook in Boschveld toen mensen verbleven.Recentere geschiedenis

Nederland was zeker niet zo gevormd zoals het nu is. Grotendeels stond Nederland onder water. Als je over de recentere geschiedenis spreekt dan zou je terug kunnen gaan tot de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden. De grens van het ijs zou toen te vinden zijn geweest bij waar nu ongeveer de grote rivieren lopen. Met het ijs kwam er ook veel dekzand mee dat zorgde voor verandering (en verhoging) van gronden.

Nadat het ijs zich had teruggetrokken, kwamen de jagers-verzamelaars; groepen die rondtrokken op zoek naar voedsel. In de loop van de tijd kwam de landbouw op en gingen groepen zich vestigen. Wanneer dit in de omgeving van Den Bosch gebeurde, is niet precies bekend.

Het waren Kelten, die zich een aantal eeuwen voor onze jaartelling overal in Europa vestigden.

Rond 57 voor Christus begonnen de Romeinen met een uitbreiding van hun Rijk. Dat eindigde zo’n beetje bij waar de Rijn nu loopt, veel noordelijker was het land niet echt aantrekkelijk. Ook in die tijd woonden er in deze omgeving al mensen, zoals de Batavieren. De grens van de Rijn werd zo’n 4 eeuwen na Christus doorbroken. Het Romeinse Rijk kwam in verval.

Hoewel Nederland nog steeds uit veel water bestond, woonden er boven de rivieren weldegelijk mensen. Keizer Karel De Grote (768-814) veroverde het gebied en stichtte het Frankische Rijk.

Zover bekend zijn er weinig tot geen sporen in Boschveld gevonden die wijzen dat dit alles ook hier heeft plaatsgevonden of dat hier ook daadwerkelijk mensen woonden.

Middeleeuwen

De Middeleeuwen beginnen zo'n beetje 400 na Christus. Nederland begint zich langzaam te ontwikkelen. Er worden dijken en sluizen gebouwd om het water onder controle te krijgen. Ook in de omgeving van het huidige Den Bosch gingen mensen wonen. Al in 815 na Christus is er sprake van bewoning in Orthen. In 1184 kreeg Den Bosch stadsrechten, maar dat moet wel inhouden dat er ook voor die tijd hier al mensen woonden.

Het Bossche Veld was een laaggelegen gebied, dus de kans is klein dat hier toen ook al mensen woonden. In 1225 was het hoger gelegen Den Bosch een stad geworden met een behoorlijke vesting. Het lag op een dekzandrug. De stad werd (economisch) steeds belangrijker en groeide dan ook gestaag. Er werd een tweede ommuring gebouwd omringd door de Dommel en de (gegraven) AA. De vesting was in tweede helft de 14e eeuw behoorlijk uitgebreid tot 100 hectare.

Den Bosch was niet de enige vestingstad. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen tot Oost Brabant (Grave) zijn vestingen te vinden en die vormen de basis van het Zuiderfront. Een linie van vestingsteden waartussen het lager gelegen gebied makkelijk onder water gezet kon worden. Den Bosch was één van de grotere steden (zo niet de grootste) in Nederland. De stad werd daarom ook regelmatig aangevallen, maar kon ondanks dat redelijk zelfstandig door. Ook in het begin van 80-jarige oorlog in 1568 kon de stad zich goed handhaven. Dit was ook mogelijk omdat goed werd samengewerkt, mede door de Unie van Utrecht, om de Spaanse overheerser tegenstand te bieden. Er was echter ook interesse vanuit de Republiek Nederlanden. Zo werd stad tussen 1585 -1622 zes keer aangevallen, zonder succes overigens.

Bronnen:
Wikipedia - Geschiedenis van 's-Hertogenbosch
ZuiderfrontierAuteur: Alfred Heeroma
Datum initiele tekst: zondag 17 april 2022
Datum laatste update: zondag 01 mei 2022
Reageren of iets toevoegen, laat het ons weten via mail
Geheel of gedeeltelijke overname van deze tekst alleen na (schriftelijke) toestemming van de auteur"
Nieuwsberichten

26-Jan-23Boschveld Live over WeenerXL en Vlek 21
15-Jan-23Buurtkrant Boschveld zoekt bezorger
11-Dec-22Bewoners vieren Kerst
11-Dec-22Bouw Vlek 21
20-Nov-22Boschveldoverleg gaat niet door
06-Nov-22Korting op regenton
06-Nov-22Marktpartij voor ontwikkeling Innovatie Kwartier
30-Oct-22Boschveld een gemiddelde buurt?
29-Oct-22Vermijd contact met dode vogels
24-Oct-22Gratis scootmobielcursus

Meer nieuws

© 2007 - 2023 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen