Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Oud

1629-1874

1875-1910

1911-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024


1970 - 1979
De jeugdcentrale vond naam West I niet zo fraai en introduceerde naam Boschveld. Die naam circuleerde al langer. Er lijkt echter nooit formeel vastgesteld dat de buurt Boschveld moest heten, maar is zo in de boeken terecht gekomen. Met de jeugdcentrale zelf ging het steeds minder goed. Veel gezinnen verhuisden naar De Kruiskamp en De Schutskamp. De leegkomende woningen werden veelal betrokken door gastarbeiders, die weinig binding hadden met het jeugdwerk. De jeugdcentrale probeerde met aanpassingen in de activiteiten de jongeren nog te binden. Door de veranderingen in de buurt begonnen bewoners zich ook op andere manieren organiseren in comités.

Ook het kerkbezoek liep terug. De Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk zocht hiervoor een oplossing. Er werd besloten om een gordijn midden in de kerk te hangen zodat het aantal zitplaatsen zou worden gehalveerd (van 228 naar 128). In maart 1971 werd dit gordijn ook daadwerkelijk aangebracht. In 1978 werd de beslissing genomen om de kerk gedeeltelijk te slopen. In 1979 werd een groot deel van de Parochiekerk afgebroken, alleen de dagkapel bleef behouden. Op 1 juli 1979 was de kerk weer beschikbar voor de buurt. Begin jaren 90 werd de kerk verkocht. Tegenwoordig staat dit gedeelte bekend als Parousia (naar de gelijknamige Evangelische gemeenschap). In het resterende deel is ruimte voor circa 200 mensen.

Begin jaren 70 is er discussie over de busroutes, vooral richting de Kruiskamp. De Simon Stevinweg is er onvoldoende op ingericht en de route over de Copernicuslaan roept ook vragen op. Nieuw Deuteren is ondertussen ook al ontwikkelt en zorgt voor extra verkeer. In oktober1971 komt er zelfs een voorstel om de Copernicuslaan autovrij te maken. Er blijkt namelijk nogal wat hinder te zijn van het verkeer bij kruising Copernicuslaan/ Christiaan Huijgensweg zebrapaden negeert. Hierdoor ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties. Het college wil graag parkeerplekken creëren bij de Copernicuslaan. Enkele fracties zijn er tegen omdat het ten koste gaat van groenstroken en vinden dat het geld anders moet worden besteed. Uiteindelijk stemt de raad wel in met de parkeervakken.

Midden jaren 70 wordt er nog gediscussieerd over de radiaal West, een verbinding tussen de Christiaan Huijgensweg en de Kooijkersweg (het verbeteren van de Simon Stevinweg). Tevens wil men parkeerhavens aan de Christiaan Huijgensweg plaatsen. Er is discussie of er betaald parkeren moet komen of een blauwe zone. Tegen beide zijn bezwaren, want er zou parkeerruimte genoeg zijn. Er wordt geconstateerd dat de wensen van bewoners en winkeliers hierin onvoldoende worden meegenomen. Er wordt dan ook gepleit voor vrij liggende fiets- en voetpaden. Ook zouden er verkeerslichten komen op de kruising Copernicuslaan/ Christiaan Huijgensweg. Deze suggesties neemt het college over. In januari 1976 was de radiaal klaar en werd op 13 januari van dat jaar geopend door wethouder Wagemakers.

Door de afnemende markt van kolen (men was overgegaan op gas) veranderde van Boekel aan de Oude Vlijmenseweg de handel in olie (in ondergrondse tanks) en handel in olie- en gashaarden. Verder bouwde het bedrijf loodsen voor opslag. Ook werden de loodsen verhuurd.

Er zou ook sprake zijn van een verplaatsing van gemaal Boschveld in 1970. Er was een gemaal aan de Oude Engelenseweg, maar die was al in 1946 gesloopt. Er is tegenwoordig wel een gemaal Boschveld van waterschap AA en Maas, maar die ligt bij het viaduct van de Linker Maasoever (aan de andere kant de Ertveldplas). Er is wel een gemaal aan de Oude Engelseweg, maar dat is een rioolgemaal en stamt uit 1965.

In januari 1979 wordt in het Veemarktkwartier een bewonersvereniging opgericht. Het Veemarktkwartier heeft geen directe binding met Boschveld. Het wordt in latere jaren ook wel eens ‘De kop van Boschveld’ genoemd omdat het op de kaart een soort kop vormt. Op 17 mei 1979 stuurt de bewonersvereniging al een brief aan de gemeenteraad betreffende overlast door de stallen Paridaans en Liebregts b.v.

Eind jaren 70 ontstaat op de Parallelweg een tippelzone. Eerder zat de tippelzone op de Mayweg, maar burgemeester van Zwieten verbood dat. Op de Parallelweg werd het gedoogd. Waarschijnlijk werd er al sinds het begin van de jaren 70 op de Parallelweg getippeld.

Er was een bibliotheek in Boschveld. Deze werd in oktober 1979 na een renovatie heropent. Er is hier echter weinig over terug te vinden. als u meer weet, neem dan contact op via onderstaande mailadres.

Auteur: Alfred Heeroma
Datum initiele tekst: zondag 29 mei 2022
Datum laatste update: maandag 06 juni 2022
Reageren of iets toevoegen, laat het ons weten via mail
Geheel of gedeeltelijke overname van deze tekst alleen na (schriftelijke) toestemming van de auteur"
Nieuwsberichten

20-Nov-22Boschveldoverleg gaat niet door
06-Nov-22Korting op regenton
06-Nov-22Marktpartij voor ontwikkeling Innovatie Kwartier
30-Oct-22Boschveld een gemiddelde buurt?
29-Oct-22Vermijd contact met dode vogels
24-Oct-22Gratis scootmobielcursus
16-Oct-22Bossche Bespaarteam van start.
12-Oct-22Start nieuwbouw Vlek 21
04-Oct-22Bruggen Westerpark opgeknapt
16-Sep-22Ontwerpbeschikking EKP-Noord ter inzage

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen