Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Oud

1629-1874

1875-1910

1911-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024


1980 - 1989
In 1957 was de buurt wel af en werd er niet zo veel meer bijgebouwd. Na 25 jaar veranderde er toch ook wel weer fysiek het één en ander in de buurt. Nadat in 1979 een gedeelte van de kerk was gesloopt, werd er een plan gemaakt om de vrijgekomen ruimte in te vullen. De keuze viel op een nieuw gebouw voor het kleuter- en basisonderwijs. De Clemens- en Gerardusschool gingen samen met de Sint Alphonsuskleuterschool op in het nieuwe gebouw, dat in 1982 werd opgeleverd. Aan de gevel hing een plexiglas kunstwerk van de Bossche kunstenaar Henri Titselaar. Het heeft er gehangen totdat de school gesloopt werd. Na een opknapbeurt is het kunstwerk verhuisd naar de gevel van BBS De Hambaken.

Na 25 jaar waren ook de woningen wel toe aan een opknapbeurt. Daarvoor werden verschillende kredieten door de gemeenteraad toegekend:
- Op 30 augustus 1984 werd er een krediet verleend voor het verbeteren van woningen in de Lorentzstraat en omgeving
- Op 26 september 1985 werd besloten 29 woningen aan de Kelvinstraat te verbeteren.
- Op 19 december 1985 stelde de gemeenteraad ook krediet beschikbaar voor het verbeteren van de omgeving van de Buys Ballotweg.
- Op 30 oktober 1986 werd voor de woningen in de Celsiusstraat krediet vrijgemaakt.
- Op 24 september 1987 kreeg het GWB toestemming om 72 flats aan de Copernicuslaan/ Edisonstraat (complex 115) en woningen in de Kalverstraat en Ossenstraat re renoveren
- Op 17 december 1987 kwam er krediet voor verbeteren woonomgeving Celsiusstraat.

Niet alles loopt geheel naar tevredenheid van de bewoners. Op 19 december 1985 blijkt dat bewoners van 96 woningen van woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’ (rondom Kelvinstraat) zich zorgen maken over het proces van renovatie. Er zou geen inspraak geweest zijn.

Over de uitvoer van de renovatie van de 72 flats bij de Copernicuslaan waren de bewoners niet zo tevreden. Op 1 augustus 1988 stuurden ze hierover zelfs een brief naar het college. Afspraken en gedane beloften zouden niet zijn nagekomen.

Net als in andere buurten waren er ook in Boschveld klachten over het parkeren.

Ook aan de andere kant van de buurt gebeurde van alles. De gemeente besloot in 1982 toestemming te geven voor de bouw van een Expeditie Knooppunt (EKP) door PTT. Een verzoek van bewoners om de Parallelweg af te sluiten om zo geluidsbelasting te beperken werd afgewezen. Wel werden de woningen geïsoleerd. In 1987 werd het EKP in gebruik genomen.

In augustus 1989 besloot de gemeente om de tippelzone aan de Parallelweg op te heffen. De inschatting is dat er sinds begin jaren 70 werd getippeld (zeker 18 jaar).

De gemeente vond dat er nog meer moest veranderen en dat vonden bewoners ook.
De samenstelling van de buurt veranderde. Enerzijds omdat de oorspronkelijke bewoners gedeeltelijk verhuisden naar de De Schutskamp en De Kruiskamp, maar anderzijds ook omdat de buurt steeds meer vergrijsde. Ook kwamen er steeds meer mensen met een migratie achtergrond. De katholieke structuur verdween geleidelijk. Begin jaren 80 gold een 'geslotenverklaring voor etnische minderheden' voor Boschveld. Dit was om meer spreiding van deze minderheden over de stad te krijgen. Eind 1983 werd er gepleit voor een vrije huisvesting.

In 1983 ontstond er een initiatief van 'Nederlandse en buitenlandse vrouwen' om een ontmoetingsplek voor vrouwen en kinderen op te richten. In raadsvergadering van 28 november 1983 bleek er echter geen steun voor financiële ondersteuning.

In 1985 kwam er een groenstructuurplan. Er werd geconstateerd dat veel wijken/ buurten een tekort aan groen hadden, waaronder Boschveld. In 1985 was er al een projectgroep Boschveld die kritisch was op de plannen voor de stadsvernieuwing. Er werd gepleit voor een buurtplan, waarin ook een toewijzingsbeleid zou zitten. Probleem daarbij was dat er ook een stedelijk beleid was. In december 1986 kwam de gemeente met een wijkplan Boschveld (wat een adviesnota was), wat in maart 1987 werd besproken in de gemeenteraad. Daar werd het buurtplan positief ontvangen, vooral omdat ook bewoners goed betrokken waren bij de totstandkoming. Het plan omvatte ook het plan om het Veemarktkwartier via een langzaam verkeerroute met Boschveld te verbinden. Het Veemarktkwartier kwam steeds meer ingeklemd te liggen tussen industrie van Veemarkthallen, bedrijven aan Parallelweg en de Wolfsdonken en Afvalstoffendienst.

Een direct gevolg van dit plan is dat huisvesting voor ouderen wordt gerealiseerd. In oktober 1988 wordt begonnen met wat nu bekend staat als De Westhoek. De gemeente ondersteunde dit met kredieten, inclusief het oprichten van een steunpunt voor ouderen. Ook kwam er krediet voor de aanpak van de omgeving. Rond die tijd moet dus ook de benzinepomp zijn verdwenen, maar een exacte datum is niet teruggevonden.

Wat betreft het sociaal-culturele leven was de rol van de Jeugdcentrale midden jaren 80 wel uitgespeeld. Het jeugdhuis werd op 1 september 1985 verkocht aan de gemeente. (Bron: Bossche bladen). In 1986 werd er een krediet beschikbaar gesteld om het pand te verbouwen en energiezuiniger te maken. In 1987 kwam er geld beschikbaar voor een alarminstallatie en verdere aanpassingen.

In 1987 werd ook het gemeentelijk slachthuis geprivatiseerd.

In 1986 werd aan de Copernicuslaan een kunstwerk met de naam Kunst van het Vierkant neergezet. Het bestond uit een stalen raster van rozerode vierkanten, betonnen blokken op zithoogte en houten palen. Het is een ontwerp van Therèse Legierse. Het werd in opdracht van de gemeente geplaatst als stadsverfraaiing. Het was niet alleen bedoeld als kunst om naar te kijken, maar ook om gebruik van te maken in de vorm van spelen/ recreëren. In september/ oktober 2012 is het kunstwerk gereinigd en opnieuw geschilderd.

De aankondiging van een Welzijnswet noopte de gemeenteraad in maart 1987 er toe om sociaal-cultureel werk te reorganiseren. Hier werd al bijna een decennium over gepraat.

Eind 1986 ontstond er bij het GWB (Gemeentelijk Woonbedrijf) een financieel probleem, maar ook organisatorisch was er discussie. Er zijn geen aanwijzingen dat het ten koste ging van onderhoud aan sociale woningen.

Op 21 december 1989 stemt de raad in met een reorganisatie bij de afvalstoffendienst die moet leiden tot een verzelfstandiging.Auteur: Alfred Heeroma
Datum initiele tekst: maandag 06 juni 2022
Datum laatste update: vrijdag 10 juni 2022
Reageren of iets toevoegen, laat het ons weten via mail
Geheel of gedeeltelijke overname van deze tekst alleen na (schriftelijke) toestemming van de auteur"
Nieuwsberichten

20-Nov-22Boschveldoverleg gaat niet door
06-Nov-22Korting op regenton
06-Nov-22Marktpartij voor ontwikkeling Innovatie Kwartier
30-Oct-22Boschveld een gemiddelde buurt?
29-Oct-22Vermijd contact met dode vogels
24-Oct-22Gratis scootmobielcursus
16-Oct-22Bossche Bespaarteam van start.
12-Oct-22Start nieuwbouw Vlek 21
04-Oct-22Bruggen Westerpark opgeknapt
16-Sep-22Ontwerpbeschikking EKP-Noord ter inzage

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen