Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch.

Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.

Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Oud

1629-1874

1875-1910

1911-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024


1629 - 1874
In 1629 viel Den Bosch na een lange belegering. De zogenaamde Moerasdraak, het natte gebied rondom de vesting, werd door Frederik Hendrik drooggelegd. Dit staat nu nog bekend als de linie 1629. Er zijn ook aanwijzingen dat in Boschveld een deel van die linie was gevestigd, dit moet ongeveer zijn waar het huidige winkelcentrum ligt, daar ligt een zandrug. Frederik Hendrik had een groot leger van 30.000 soldaten ter beschikking en wist de stad te veroveren. De 80-jarige oorlog eindigde in 1648, maar de overheersing bleef.

Er werd wel gewerkt aan de versteviging van het Zuiderfrontier door onder andere Menno van Coehoorn, die het werk in 1697 afrondde. Dit bleek veelal goed te werken, want ondanks de Spaanse bezetting was er in het zuiden van Nederland nog regelmatig strijd. De stad werd in 1794 ontzet door de Fransen. Die werden op hun beurt weer verjaagd door Pruisen in 1813. Nog steeds was het gebied buiten de vesting amper bewoond. Dit was ook niet toegestaan. De gebieden van het Bossche Veld en de May kwamen in de 18e regelmatig onder water te staan als de sluizen bij Crevecoeur dicht werden gezet en het water van Dommel en AA niet weg kon. Op een schilderij van Jan Goyen is zelfs te zien dat hier in de winter werd geschaatst. Het gebied werd dan ook verder weinig gebruikt, vanwege de vele overstromingen. Alleen midden 19e eeuw kwam er interesse van enkele biologen vanwege de plantendiversiteit.

Het Zuiderfrontier was een belangrijke verdedigingslinie. Op 18 april 1874 werd de Vestingwet aangenomen. Hierbij werd de nadruk gelegd op de verdediging rondom Amsterdam door wat we kennen als de Hollandse Waterlinie. Hiermee verviel het Zuiderfrontier en mocht men na 1877 zich ook vestigen buiten de vestingmuren. Tegenwoordig wordt het Zuiderfrontier als de Zuiderwaterlinie ingezet als toeristische trekpleister.

Hoewel er buiten de stadsmuren wel activiteiten waren, gebeurde het meeste binnen de stadsmuren. Op het 'Plan van 's-Hertogenbosch' 1755, staat vermeld dat er in het Bossche Veld een weg loopt met de naam ‘Paardekrengsteeg’. Een kreng is een kadaver.

Auteur: Alfred Heeroma
Datum initiele tekst: zondag 17 april 2022
Datum laatste update: zondag 29 mei 2022
Reageren of iets toevoegen, laat het ons weten via mail
Geheel of gedeeltelijke overname van deze tekst alleen na (schriftelijke) toestemming van de auteur"
Nieuwsberichten

25-Sep-23Burendag in Boschveld
14-Aug-23Aan de slag voor een groene en schone buurt
31-Jul-23Steunpunt Belastingdienst bij Weener XL
09-Jul-23Weener XL en Oude Vlijmenseweg in gebruik
07-Jul-23Feestelijke vijfde editie van Boschveld Live
03-Jul-23Boschveld Live op dinsdag
26-Jun-23Corporaties gaan samen werken in nieuw portaal
26-Jun-2337 woningen Vlek 21 in de verhuur
14-Jun-23Oude Vlijmenseweg krijgt vorm
10-Jun-23Plaatsen van zwembadje in openbare ruimte aan regels gebonden

Meer nieuws

© 2007 - 2023 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen