Boschveld Beweegt is de naam van het wijkplan voor de buurt Boschveld in 's-Hertogenbosch. Deze website is een gemeenschappelijk initiatief van BrabantWonen, Zayaz Gemeente 's-Hertogenbosch en OBB wijkraad.
Deze site bevat informatie over activiteiten en ontwikkelingen in de buurt.

Home BrabantWonen Gemeente OBB Zayaz Wijkplan

Agenda

BBS-Wijkpein

Boschveld

Buurtkrant

Copernikkel

Documenten

Geschiedenis

Links

Nieuws

Ondernemersnetwerk

Veemarktkwartier

Vlekkenplan

Werkgroepen

Oude site

Oud

1629-1874

1875-1910

1911-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024


1960 - 1969
Boschveld (eigenlijk West I) was als jonge buurt wel klaar. Er waren niet veel veranderingen. Het grasveld achter het benzinestation aan de Copernicuslaan werd gebruikt als parkeerplaats en er was discussie of dit verhard moest worden. Ook het gebied in de hoek Buys Ballotweg/ Kelvinstraat was een punt van discussie, omdat hier nog al eens vuil werd gedumpt. In 1961 werd de aanleg van de riolering afgerond. Aan de Engelseweg werd een hoofdrioolgemaal gebouwd.

De inwoners van de buurt waren ook jong. Zo registreerde de Katholieke kerk dat 54% van de parochianen niet ouder was dan 24 jaar (Bron Bossche Bladen).

Op 14 april 1961 werd in de gemeenteraad besloten krediet beschikbaar te stellen om West II op te spuiten met zand uit de Ertveld. Vervolgens werd er gewerkt aan West II (De Schutskamp en De Kruiskamp). De eerste bewoners begonnen door te verhuizen naar de nieuwere woningen in West II. Dit omdat de woningen daar ruimer waren. De vrijgekomen woningen werden ingenomen door gastarbeiders, die door bedrijven werden aangetrokken. Die gastarbeiders waren vaak ondergebracht in tijdelijke huisvesting zoals pensions in het Veemarktkwartier. Het ging vooral om arbeiders uit Marokko, Turkije, Spanje en Griekenland. Hoewel het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was dat de gastarbeiders zouden blijven, gebeurde dit toch (in heel Nederland). Boschveld kreeg daarmee onbedoeld een grote diversiteit en behoort tegenwoordig tot de meest diverse buurt van Den Bosch.De Jeugdcentrale, opgericht in 1954, organiseerde diverse activiteiten. De Koninginnedag was de meest succesvolle. In 1960 deden er 600 jongeren mee; in 1969 nog altijd 400. In de jaren 60 nam de belangstelling voor de Jeugdcentrale langzaam af. Niet alleen vanwege het beheer van de financiƫn, maar ook door aansluiting met de buurt. Tussen 1960 en 1964 werd nog wel het jeugdhuis gebouwd aan de Marconistraat/ Edisonstraat. Het draagvlak in de buurt nam wel af, maar er is geen echt archief van de jeugdcentrale, dus is dat is lastig te controleren. Gedurende de jaren 60 werden jongeren wel eigenzinniger en kritischer. Daarmee kwamen de jongeren ook steeds verder van de Kerk te staan. (Bron Bossche Bladen)

Andere zaken uit de periode 1960 - 1669

- Waarschijnlijk in 1960 (maar kan ook 1959 zijn) werd aan de Coperniscuslaan een kunstwerk geplaatst. Het gaat om Geketende Hartstocht van Wessel Couzijn. Tegenwoordig staat dit beeld op de rotonde bij het winkelcentrum.
- In een raadsbesluit van 1 september 1961 werd de naam Paardskerkhofsteeg gewijzigd in Paardskerkhofweg.
- De Veemarkt bleef de grootste van Nederland. In 1961 werden er 360.004 stuks vee verhandeld. Dit was ook goed voor de slachterij. De consumptie van vlees in Nederland nam toe.
- In oktober 1964 besloot de gemeente om gronden aan de Oude Vlijmenseweg van het Waterschap Boschveld en May te kopen.
- In 1965 was ook in Den Bosch de ombouw naar aardgas gereed nadat in 1959 aardgas was gevonden bij Slochteren. De kolenhandel stortte in elkaar en daar had ook Van Boekel last. In 1968 werd het een handelsmaatschappij in plaats van een groothandel.
- Op 26 maart 1965 werd ingestemd met een uitbreidingsplan van het bungalowpark aan de Buys Ballotweg.
-Bij de begroting van 1967 kwam ook het wegenonderhoud ter sprake. Zo voldeed de Simon Stevinweg niet meer aan de eisen voor zwaar verkeer Door de aanleg van Nieuw Deuteren en De Kruiskamp was dit fors toegenomen. Eigenlijk zou er een nieuwe weg moeten komen tussen de Kooijkersweg en Sportlaan (nu Onderwijsboulevard). De Van Musschenbroekstraat werd ook genoemd. Daar zouden parkeerhavens moeten worden aangelegd. Op dat moment lag er een groot grasveld
- In 1969 was er voor het eerst sprake van een gemengde klas op de basisschool. Tot die tijd waren aan de Edisonstraat de scholen strikt gescheiden in een jongens en meisjesschool. Zowel de jongens als meisjesschool hadden in 1969 elk 12 klassen.
- In 1969 werd aan de orde gesteld dat de noodwoningen aan de Parallelweg geruimd moesten worden om plaats te maken voor andere woningen. De noodwoningen moesten voor het midden van de jaren 70 weg zijn.

Auteur: Alfred Heeroma
Datum initiele tekst: zondag 22 mei 2022
Datum laatste update: zondag 22 mei 2022
Reageren of iets toevoegen, laat het ons weten via mail
Nieuwsberichten

28-May-22Dag tegen inbraak
28-May-22Boschveldtuin 10 jaar
27-May-22Discussieavond over feesten Brabanthallen
27-May-22Muziektheater in BBS Boschveld
26-May-22VR-bril tegen eenzaamheid
08-May-22Muurschildering
04-May-22Rookmelders per 1 juli verplicht
04-May-22Vrijwilligers gezocht voor fietslessen
17-Apr-22APV, hoe zit dat nu?
17-Apr-22Blauwe zone Celsiusstraat verdwijnt

Meer nieuws

© 2007 - 2022 Alle rechten voorbehouden   ※   Ontwerp De Vrije Letter   ※
info@boschveldbeweegt.nl
Disclaimer
Uit onderzoek is gebleken dat donkere achtergronden beter zijn voor uw ogen