Gemeente
Introductie

Er wordt hard gewerkt aan Boschveld. Gemeente, Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) en woningcorporaties Zayaz en BrabantWonen werken samen hard aan de herstructurering van Boschveld. Gezamenlijk organiseren zij daarom bijeenkomsten om bewoners te informeren en meningen te peilen.

Voormalig Wethouder Rodney Weterings: "Samen met het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (OBB) en medewerkers van Zayaz en BrabantWonen zijn we volop aan het werk met de ontwikkelingen voor Boschveld. Een nieuwe wijk of stuk daarvan maak je niet zomaar, daar komt heel wat bij kijken. Wij vinden daarbij belangrijk samen op te trekken met bewoners uit Boschveld. Eerst mensen dan de stenen. Graag tot ziens tijdens een van de informatieavonden".

Meer weten? Kijk op www.s-hertogenbosch.nl zie bouwen en wonen, zie ruimtelijke ontwikkelingen.


De aanpak van de Paardskerkhofweg is uitgesteld tot mei 2016. Er is wel een eerste fase die na carnaval start.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit gaat om diverse zaken zoals de inrichting van wegen, de groenvoorziening, speelgelegenheden, maar ook zaken als riolering.

De gemeente probeert vooraf, waar mogelijk, te overleggen met het OBB of bewoners/ bedrijven over de impact van werkzaamheden die nodig zijn voor deze inrichting.Regelgeving

Veranderingen kunnen niet zomaar plaatsvinden. Er zal eerst bekeken worden of het niet in strijd is met geldende regels. Zo zijn er ruimtelijke bestemmingsplannen die aangeven wat er in een bepaald gebied wel en niet mag. Als men hier van af wil wijken, dan zal eerst het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd of moet het College van B&W hier ontheffing voor geven.

Bij alle veranderingen die gemeld worden bij de gemeente, geldt dat bewoners er inspraak in kunnen hebben, tenzij anders is aangegeven. Dit kan dus ook bijvoorbeeld gaan om het kappen van bomen of veranderingen aan woningen, maar vergunningen voor activiteiten.

Bij de nieuwsberichten vindt u berichtgeving over welke bestemmingsplannen of andere zaken ter inspraak liggen.

Faciliteren en ondersteunen

De gemeente ondersteunt diverse activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het verlenen van subsidies. De gemeente beschikt ook over panden in de buurt waar ze bepaalde activiteiten kan onderbrengen of kan bemiddelen om gebruik te maken van dergelijke panden (bijvoorbeeld Copernikkel).

Parkeervergunningen

Voor een groot deel van Boschveld geldt dat er een vergunning nodig is om te parkeren in de openbare ruimte. Deze vergunning is voor bewoners aan te vragen bij de gemeente. Ook bedrijven kunnen een vergunning aanvragen. Het aanvragen moet digitaal gebeuren.


Bij het winkelcentrum aan de Copernicuslaan is een zogenaamde blauwe zone. Hier kan men 1 uur gratis parkeren. Op sommige andere plekken in de buurt kan men onbeperkt gratis parkeren, maar deze plekken zullen wel snel minder worden.

Bezoekers kunnen op kenteken parkeren in de buurt. Als men op bezoek gaat bij iemand die een vergunning heeft, kan tegen gereduceerd tarief geparkeerd worden, mits dit vooraf is aangemeld. Doel van het vergunning parkeren is om langparkeerders te weren uit de buurt.

In een dit document is aangegeven hoe het vergunningparkeren voor Boschveld is ingedeeld.

Het gebruik van de gele parkeerkaartjes stopt per 17 januari 2022.Laatste keer bijgewerkt zaterdag 25 december 2021
Documenten Gemeente

12-12-21Onderzoek geluidwering gevel Vlek 21
12-12-21Aanpassingen ontwerp Vlek 21
06-12-21Onderzoek naar basisschoolkeuze ouders
15-10-21Presentatie informatiebijeenkomst Asfaltnu
12-10-21Zienswijze Vlek 21
12-10-21Visualisatie Bestemmingsplan Vlek 21
12-10-21Bestemmingsplan Vlek 21
12-10-21Raadsvoorstel bestemmingsplan Vlek 21
09-10-21Presentatie schoolkeuze
13-07-21Raadvoorstel OV Knooppunt station 's-Hertogenbosch

Pagina 1 van 25

1 2   Volgende

Er zijn 246 documenten

Nieuwsberichten Gemeente

02-07-22Wegwerkzaamheden
20-06-22Nieuwbouw Weener XL bereikt hoogste punt
17-04-22Blauwe zone Celsiusstraat verdwijnt
10-04-22Kunst in de Spoorzone
07-03-22Vervoersmogelijkheden verzameld
07-03-22Gemeente ontwikkelt Innovatiekwartier
27-02-22Benzeen Asfaltcentrale binnen norm (update)
23-02-22Watertappunt geopend
15-01-22Gele parkeerkaartjes vervallen
18-12-21Bestemmingsplan Vlek 21 ter inzage

Pagina 1 van 28

1 2   Volgende

Er zijn 280 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz