OBB
Het OBB - Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld - is ontstaan om de bewoners van Boschveld meer inspraak te geven in de plannen voor de wijk. Als wijkraad probeert het OBB de stem en mening van de bewoners van Boschveld bij gemeente en woningbouwcoöperaties in te brengen. Ook kunnen bewoners zelf meepraten in werkgroepen en bijeenkomsten als het Boschveldoverleg.


Illegale stort is iets wat in Boschveld een groot probleem is.
Fotograaf: Alfred Heeroma
De activiteiten van het OBB zijn te verdelen in twee delen:

1. Boschveldoverleg: Het OBB is voorzitter van dit overleg dat 6 keer jaar gehouden wordt. Bij dit openbare bewonersoverleg, is de buurtmanager van de gemeente aanwezig, iemand van Farent en de wijkagent van de politie en worden andere partijen uitgenodigd afhankelijk van het onderwerp. De agenda is te vinden op de website van het deze site. Tijdens dit overleg kunnen alle zaken besproken worden die de bewoners van Boschveld belangrijk vinden.

2 Eén keer jaar is er een ledenvergadering. Hier worden de onderwerpen vastgesteld waar het OBB aandacht aan moet besteden. Waar mogelijk wordt er een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met een bepaald onderwerp bezighoudt. Voorbeelden hiervan zijn stedelijke vernieuwing, parkeren & verkeer. Ook werkt het OBB met onderwerpen die de wijk. Dit betreft vaak overleggen met gemeente en/of corporaties. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ontwikkeling van het Grenco-terrein.

Het OBB bestaat uit een dagelijks bestuur en leden. Het bestuur zorgt voor het beheer van de financiën, het regelen van het Boschveldoverleg en is aanspreekpunt voor de gemeente en corporaties. Het bestuur wordt gekozen tijdens de ledenvergadering. Het OBB is door gemeente erkend als wijkraad en krijgt daarom subsidie.

Daarnaast ondersteunt het OBB diverse werkgroepen:
- Groen & Spelen: deze werkgroep houdt zich bezig met het groen in de natuur, waarbij de laatste tijd de focus veel ligt op behoud van bomen. Daarnaast is de werkgroep betrokken bij het bekijken van locaties voor speeltoestellen voor kinderen/ jongeren.
Boschveldtuin doet het beheer van Boschveldtuin bij de BBS.
Buurtkrant: deze krant verschijnt 6 keer per jaar en informeert de bewoners over zaken die in de buurt spelen. Het OBB gebruikt deze krant ook voor haar eigen communicatie.

Op de website www.wijkraadboschveld.nl kun je informatie vinden over het OBB en over Boschveld. Graag horen wij uw mening en wensen over iets dat speelt in de wijk. Mail naar info@obboschveld.nl of kom naar het volgende Boschveldoverleg in de BBS aan de Zernikestraat. We kunnen ook altijd mensen gebruiken die actief mee willen helpen/ praten. Iedere inwoner kan (gratis) lid worden van het OBB. Je ontvangt dan per email informatie en uitnodigingen.

Het OBB is ontstaan toen de gemeente kwam met de eerste herstructureringsplannen voor Boschveld. Veel bewoners maakte zich zorgen over deze plannen. Mede dankzij de inzet van de wijkraad zijn de plannen grondig gewijzigd. Gedurende jaren heeft het OBB meegepraat over wijzigingen van het wijkplan. Ook heeft ze bewoners ondersteund die geconfronteerd werden met een uitverhuizing of renovatie. Hierbij is het nodig er een bewonerscommissie komt die namens de bewoners afspraken kan maken met een corporatie.

Bewoners zijn de beste kennisdragers van een buurt. Die kennis is niet altijd aanwezig bij de gemeente of corporaties. Het is gebleken dat bewoners/ wijkraad een verschil kan maken.

Laatste keer bijgewerkt maandag 19 april 2021
Documenten OBB

01-03-21Verslag Boschveldoverleg 1 februari 2021
20-01-21Agenda Boschveldoverleg 1 februari 2021
11-11-20Agenda Boschveldoverleg 26 november 2020
21-10-20Verslag Boschveldoverleg 21 september 2020
20-09-20Agenda Boschveldoverleg 21 september 2020
20-09-20Verslag Boschveldoverleg 6 juli 2020
05-07-20Agenda Boschveldoverleg 6 juli 2020
01-07-20Verslag Boschveldoverleg 11 mei 2020
01-07-20Buurtkrant juli 2020
06-05-20Agenda Boschveldoverleg 11 mei 2020

Pagina 2 van 23

  Vorige 1 2 3   Volgende

Er zijn 223 documenten

Nieuwsberichten OBB

04-05-22Rookmelders per 1 juli verplicht
05-02-22Extra verkeerscontroles (update)
12-01-22Vrijwilliger gezocht voor Het Bewaarde Land
31-12-21Een nieuw begin
12-12-21Online training tegen eenzaamheid
15-10-21Natuurwerkdag op 6 november
11-10-21Meer bewegen met Natuurwandelen
11-10-21Pétanque op De Fuik
11-10-21Kunstwerken gezocht voor expositie
02-08-21Geen kindervakantieweek

Pagina 1 van 37

1 2   Volgende

Er zijn 369 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz