De Wijkplaats
Het missionair diaconaal buurtwerk werkt vanuit de presentiemethode waarbij vragen en verhalen van de buurtbewoners richtinggevend zijn voor activiteiten voortkomend uit de 'pastorale' contacten. Het pastoraal buurtwerk bestaat al ruim 20 jaar en is goed ingebed in de wijk. Boschveld kenmerkt zich door bewoners met 60 verschillende nationaliteiten. Veel bewoners bevinden zich in een economisch zwakke positie. De wijk is in beweging, letterlijk en sociaal, door vernieuwing van de huisvesting.

De presentie methode betekent dat de pastoraal buurtwerker aanwezig is bij de mensen waaraan ze hulp verleend. Zo wordt er een vertrouwensrelatie opgebouwd. De hulp en ondersteuning vindt plaats op basis van het initiatief van de bewoners. Tevens worden activiteiten ondersteund en vrijwilligers geworven en begeleid.


De Wijkplaats is het onderkomen van het Pastoraal buurtwerk.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Het pastoraal buurtwerk kenmerkt zich door een laagdrempelige werkwijze waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leefwereld van mensen. Er worden persoonlijke en duurzame relaties opgebouwd, waarin zowel mooie dingen als tekorten een plaats hebben. De aanpak is integraal en kan alle aspecten van het leven raken.

Het pastoraal buurtwerk organiseert samen met buurtbewoners, informele dienstverlening en ondersteuning voor buurtbewoners in de wijk Boschveld. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat God omziet naar de eenvoudige en kwetsbare mensen.

Het pastoraal buurtwerk is gevestigd in de Wijkplaats op het pleintje van de Copernicuslaan op nummers 89/91.

Vrijwilligers gezocht
Naast het doen van huisbezoeken en het onderhouden van onze contacten zijn er een aantal activiteiten bij de Wijkplaats. Deze activiteiten kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers, daar hebben we er nooit genoeg van!
Wij zijn op zoek naar:
• Gastvrouwen en/of gastheren voor de Koffie inloop op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.
• Vrijwillige kok(-s) en vrijwilligers die voor de boodschappen zouden willen zorgen voor de Eetclub en bezorgdienst zodat deze weer van start kunnen gaan.
• Taalvrijwilligers die individueel of in een kleine groep mensen willen helpen hun Nederlands te verbeteren.
• Vrijwilligers die op de woensdagmiddag kleine groepjes kinderen kunnen begeleiden.
• Vrijwilligers die het leuk vinden om mensen thuis te bezoeken en/of samen iets buitenshuis te ondernemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 073-621 8811 of direct met:
Koos Guis (maandag en vrijdag), 06 - 2688 0254, koosguis@outlook.com
Julia Hoppenbrouwers (maandag), 06 - 5023 0871, juliahoppenbrouwers@gmail.com
Gerry van Denken (maandag en woensdag), 06 -1316 7365, gerryvandenken@gmail.com (kinderwerk).Laatste keer bijgewerkt dinsdag 12 januari 2016
Documenten De Wijkplaats
Er zijn geen documenten gevonden
Nieuwsberichten De Wijkplaats

31-05-16De Wijkplaats stopt er meeEr zijn 1 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz