BrabantWonen
BrabantWonen heeft woningen in Oss en 's-Hertogenbosch. Hiermee draagt deze corporatie bij aan het gezicht van beide steden. Als organisatie is ze in staat een passende invulling te geven aan hun maatschappelijke opdracht. De organisatie wil haar verantwoordelijkheid graag nemen.

Dit beperkt zich niet alleen tot de bouw, onderhoud en (sociale) verhuur van woningen, maar ook tot een maatschappelijke rol. Er is dan ook een inzet op de verbetering van leef- en woonsituatie van de mensen die huren, maar ok aan de rest van de buurt. Dit kan bijvoorbeeld door bij te dragen aan goede voorzieningen voor zorg en welzijn.

Op www.brabantwonen.nlvindt u meer informatie over BrabantWonen

Wijkplan Boschveld
In Boschveld verhuurt BrabantWonen ongeveer 500 woningen. Samen met de gemeente 's-Hertogenbosch, woningcorporatie Zayaz en het Onafhankelijk Buurtplatform Boschveld (wijkraad OBB) was BrabantWonen betrokken bij het maken van het Wijkplan voor Boschveld. Het samen maken en uitvoeren dit plan is een tijdrovend proces. Het plan werd in 2010 goedgekeurd en zal zeker tot 2025 lopen. De effecten zullen voor de verschillende huurders verschillend zijn. Soms is er sprake van renovatie, soms voor sloop en nieuwbouw.

De buurt is onderverdeeld in 23 Vlekken. Niet in alle Vlekken is BrabantWonen actief. Hieronder staat beschreven in welke vlekken BrabantWonen actief is en welke activiteiten zijn of zullen worden uitgevoerd.


Sinds december 2014 is de basisschool verhuisd. Het gebouw moet ruimte maken voor woningen.
Fotograaf: Alfred Heeroma
Vlek 3
Volgens het Wijkplan had hier de BBS-Boschveld gerealiseerd moeten worden in plaats de basisschool 't Boschveld. Door de economische bleek tijd in de tijdsvolgorde niet mogelijk te zijn. Daarom is er voor de bouw van de BBS een locatie aan de Edisonsonstraat gekozen. Hierdoor moest voor locatie waar 't Boschveld stond een andere invulling gekozen worden.

Uiteindelijk is er gekozen om hier een combinatie van koop- en huurwoningen te realiseren. Uiteindelijk is er voor gekozen dat BrabantWonen hier 32 huurwoningen zal realiseren in een gestapelde bouw van 5 lagen.

De bouw is eind 2020 begonnen, de verhuur eind maart 2021 opgestart en de oplevering is naar verwachting in het derde kwartaal van 2021. De woningen worden volgens het BENG-principe gebouwd (BeNG= Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Een aantal woningen zijn gereserveerd voor doorstoom van bewoners binnen Boschveld.


Marconistraat
Fotograaf: A. Heeroma
Vlek 5
Het gaat om 4 flatgebouwen met 72 woningen. In 2009 / 2010 hebben deze woningen aan de Edisonstraat en Copernicuslaan een grote onderhoudsbeurt gekregen. De renovatie van de woningen is tot stand gekomen in nauw overleg tussen BrabantWonen en de bewonerscommissie. De opgeknapte woningen voldoen weer volledig aan de huidige bouwtechnische eisen en bieden weer jaren het nodige wooncomfort.

De bedoeling was ook om de bergingen aan te pakken, maar dit bleek praktisch niet haalbaar. Een alternatief plan zou veel geld kosten. De planning is dat in 2021 hiervoor een plan komt.

Vlek 6
Aan de Marconistraat had BrabantWonen 3 flatgebouwen. Eén gebouw (aan kant Copernicuslaan) is in 2019 gesloopt nadat het was verkocht aan de gemeente. De ontstane ruimte heeft de gemeente gebruikt om een doorgang te maken naar Vlek 8 (Hart van Boschveld). De andere 2 flatgebouwen zijn in 2018 gerenoveerd.

Vlek 15
Dit gebied wordt omsloten door de Ampèrestraat/ Van Leeuwenhoekstraat/ Buys Ballotweg/ Kamerlingh Onnesstraat. Hier heeft BrabantWonen 41 woningen. Deze zijn in 2013 gerenoveerd.

Vlek 16
Dit gebied wordt omgeven door de Buys Ballotweg/ Oude Vlijmenseweg/ Kelvinstraat. BrabantWonen heeft hier 27 huurwoningen. Deze woningen worden normaal onderhouden en staan nog niet op de lijst om te renoveren.


Vanuit de lucht is duidelijk de 'molenwiek' structuur van de bebouwing te zien.
Fotograaf: Gemeente
Vlek 18
Dit gebied wordt omgeven door Ampèrestraat/ Kamerlingh Onnesstraat/ Voltastraat/ Lorentzstraat. Hier stonden 52 gestapelde en grondgebonden woningen.

In juni 2015 was het blok leeg en is in september van dat jaar is begonnen met de sloop. Eind december 2015 is de sloop afgerond en kon begin 2016 worden begonnen met de nieuwbouw van 37 woningen. In het derde kwartaal van 2016 was de nieuwbouw klaar en vanaf 15 november 2016 betrokken de nieuwe bewoners, allen afkomstig uit Boschveld, hun nieuwe woningen.

Vlek 19
Dit gebied wordt omgeven door Voltastraat/ Kamerlingh Onnesstraat/ Copernicuslaan/ Lorentzstraat. Hier stonden 57 gestapelde en grondgebonden woningen. Deze zijn in 2013 gesloopt.

Met de bewoners is hier begin 2007 over gecommuniceerd. Een definitief sloopbesluit neemt BrabantWonen niet alleen. Sinds maart 2010 is er overlegd met een bewonerscommissie over een verhuisregeling. In maart 2011 is hierover tussen BrabantWonen en de bewonerscommissie overeenstemming bereikt. Daarnaast moest BrabantWonen ook met de gemeente een overeenstemming krijgen over een structuurplan. Dit is na de zomer 2011 tot stand gekomen. In september 2011 heeft 90% van de bewoners ingestemd met de verhuisregeling en het college van B&W heeft daarmee op 18 oktober ingestemd. Sinds 1 november 2011 konden bewoners conform de bewoners verhuisregeling verhuizen omdat het sloopbesluit van kracht is.

Sinds 21 juni 2013 was het complex leeg en is begonnen met de voorbereiding van de sloop. Eerst werd het asbest van de schoorstenen verwijderd, daarna is de sloop gestart.

In december 2013 is er begonnen met de nieuwbouw van 37 woningen. In februari 2015 zijn de eerste woningen opgeleverd.

Vlek 20
Dit gebied wordt omgeven door Ampèrestraat/ Lorentzplein/ Voltastraat/ Voltaplein/ Copernicuslaan/ Lorentzstraat. Er zijn hier 29 grondgebonden en 40 portiekwoningen. De grondgebonden woningen zijn in 2015 gerenoveerd, de portiekwoningen in 2017.

Vlek 21
Dit is het gebied omgeven door Oude Vlijmenseweg/ Copernicuslaan/ Lorenstzstraat exclusief vlek 20. Hier staan 7 portiekflats met 153 woningen. Deze zullen vanaf 2021 in 3 fases worden gesloopt en uit eindelijk worden vervangen door nieuwbouw van 134 woningen. Vanaf 2016 is er onderhandeld over de uitverhuizing. De eerste twee flats die gesloopt worden zijn de flats aan de Copernicuslaan en Copernicusplein en de 4 grondgebonden woningen aan hetzelfde plein.

Laatste keer bijgewerkt zaterdag 27 maart 2021
Documenten BrabantWonen

14-06-21Akoustisch geluidsonderzoek Vlek 21
14-06-21Ontwerp beschikking geluid Vlek 21
17-12-19Vlek 21 concept ruimtelijke onderbouwing Fase 1
17-12-19Raadsinformatiebrief afwijking bestemmingsplan Vlek 21 Fase 1
17-12-19Concept-ontwerp Vlek 21 Fase 1
11-03-16Verhuurbrochure Vlek 18
28-12-15Brief BrabantWonen over Vlek 21
14-05-12Concept ontwerp BBS
15-12-11Staatsteunregels voor woningcorporatiesEr zijn 9 documenten

Nieuwsberichten BrabantWonen

17-11-2132 nieuwe huurappartementen in Boschveld
19-09-21Onthulling bord gebruiksregels binnenterrein
19-07-21Eerste flat Vlek 21 gesloopt
21-06-21Voorbereiding verbetering Vlek 16
23-04-21Struikroven in Boschveld
14-04-21Huren sociale woningen
20-03-21Woningen Vlek 3 in verhuur
01-06-20Bouwrijp maken Vlek 3
02-02-20Toekomst Vlek 21
28-05-17Afronding renovatie Vlek 20

Pagina 1 van 5

1 2   Volgende

Er zijn 45 berichten
Links van pagina's op deze site
Agenda BBS-Wijkplein Boschveld BrabantWonen Buurtkrant Copernikkel Documenten Gemeente Geschiedenis Home Links Nieuws OBB Ondernemersnetwerk Veemarktkwartier Vlekkenplan Werkgroepen Werkzaamheden Wijkplaats Wijkplan Zayaz