Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Straatnamen voor EKP-Noord

Straatnamen voor EKP-Noord
31-Oct-2023

Leestijd 1 minuut

Straatnaamtekening_EKP-terrein.jpg title =
Stratenplan voor EKP-Noord zoals het college van B en W dit voorstelt. De gemeenteraad moet dit nog goedkeuren.
Fotograaf: Gemeente 's-Hertogenbosch - Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch


De straatnamen in Boschveld zijn voornamelijk namen van wetenschappers. Bij de naamgeving in EKP-Noord wijkt het college van B en W hiervan af. In dit gebied komen niet alleen woningen, maar ook schoolgebouwen en andere gebouwen van algemeen nut. De ontwikkelaar (SDK) van het gebied heeft ervoor gekozen om deze gebouwen namen te geven van kunstenaars die een relatie hebben met de Kunstacademie. Deze namen komen prominent op de gevels van de gebouwen te staan.

Het college van B en W heeft ervoor gekozen om de straten daarom niet naar personen te noemen. Wel wil ze dat de straatnamen aansluiten bij de aanwezigheid van de Kunstacademie. Er komt geen verwijzing naar het gebruik als Expeditie Knooppunt of de haven (die hier vroeger niet ver vanaf lag).

Het college heeft als uitganspunt genomen dat er in dit gedeelte van de stad de thema's wonen, werken, studeren en recreëren belangrijk zijn. Verder zal het een levendige stadsdeel zijn waarbij de Kunstacademie centraal staat. Er is gezocht naar straatnamen die te relateren zijn aan kunst en de diversiteit aan kunstvormen. Hierbij is college op de volgende straatnamen uitgekomen:
- Collage : Een kunstvorm waarbij een diversiteit aan materialen gebruikt wordt om een nieuw beeld te creëren.
- Palet : De kleuren, de kleurmenging die de kunstenaar gebruikt om tot het eindproduct te komen.
- Script : Geschreven tekst om te komen tot film, toneel, muziek.
- Sculptuur : Een driedimensionale voorstelling.

De panden die nu aan de Parallelweg liggen hebben al huisnummers die aan deze weg zijn verbonden. Als de nieuwe straatnamen zijn vastgesteld, zullen deze een nieuw adres krijgen.

Auteur: Alfred Heeroma