Home Organisaties Nieuws Agenda Vlekkenplan Links Mededeling
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Sloop en verbouw EKP

Sloop en verbouw EKP
21-Dec-2023

Leestijd 4 minuten

EKP-loods-dec2023.jpg title =
De EKP-loods (rechts) zal worden gesloopt. De (voormalige) ingang van de kunstacademie is nu wegens verbouwing afgesloten.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


In 1987 werd het Expeditie Knooppunt (EKP) in gebruik genomen. Dat was in een tijd dat post nog met treinen door het land werd vervoerd. 10 jaar later werd de posttrein afgeschaft en was het EKP overbodig. Het grootste gedeelte van het pand bleef leeg, alleen werden de kantoorruimten verhuurd.

De kunstacademie St. Joost verhuisde in 2017 naar het pand. De vestiging aan de Onderwijsboulevard zou worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. De verhuizing van de kunstacademie zou tijdelijk zijn, maar wordt nu permanent. In 2021 kocht Avans het deel van het pand. De bouw aan de Onderwijsboulevard liep vertraging op en is momenteel nog bezig.

De gemeente wil het gebied van het EKP ontwikkelen en naast de schoolvoorziening hier ook 800 woningen realiseren. Bovendien is het de bedoeling dat er wat reuring komt met horeca en vermaak. Na een aanbesteding heeft Vastgoedbedrijf SDK de opdracht gekregen hier een plan voor in te dienen. Die plannen waren in 2020 klaar en moesten door de gemeente worden goedgekeurd. Nadat dit had plaatsgevonden, werd door SDK eind 2021 de aanvraag voor het bouwen ingediend. Die vergunningsaanvraag liep ernstige vertraging op en werd 13 december jongstleden pas goedgekeurd nadat de omgevingsvergunning eind november onherroepelijk was geworden.

Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen, maar de echte sloop zal pas medio januari beginnen. Dit gaat om de eerste fase van de nieuwbouw, voornamelijk in het zuidelijke gedeelte van EKP-Noord. De voormalige PostNL-loods, een deel van het perron en de geluidswand gaan tegen de vlakte. In deze fase gaat het om de bouw van 400 woningen. Er komen 2 woontorens, Dony en Dubois, met 245 koop en huurappartementen en 156 huurappartementen in 2 woongebouwen. Wanneer de woningen in de verkoop/verhuur (BrabantWonen) gaan, is afhankelijk van de vordering van de bouw. Wel kunnen belangstellenden zich nu al inschrijven zodat ze op de hoogte blijven.

Maar dat zijn niet de enige werkzaamheden die plaatsvinden. Het gedeelte van Avans wordt momenteel intern verbouwd. Het is de bedoeling dat er straks circa 400 studenten van Business Innovation en de Koningstheateracademie hier ook hun studie kunnen volgen. Deze verbouwing is vorige week begonnen, nadat duidelijk was dat de omgevingsvergunning definitief was. De binnenzijde zal een herindeling krijgen en voorzieningen voor water en elektriciteit zullen worden aangepast. Het gaat niet alleen om werkzaamheden aan de binnenzijde. Zo zal het perron en overkapping aan de zuidzijde worden gesloopt, het perron en gevel aan de oostzijde worden aangepast en het dak worden vernieuwd.
Met de omgevingsvergunning kan ook de koop van het gebouw van PostNL worden afgerond, waardoor Avans ook de definitieve verantwoordelijkheid krijgt. In de originele planning was het de bedoeling om in juli 2022 van start te gaan en in augustus 2024 klaar te zijn. Dit heeft nu dus vertraging van 1,5 jaar opgelopen. Tijdens de verbouwing moeten de schoolactiviteiten van de kunstacademie gewoon doorgaan. Als de verbouwing klaar is, is daarmee invulling gegeven aan het concept KuBus (Kunst Business).
De omwonenden worden door SDK op de hoogte gehouden van de voortgang en de overlast die onvermijdelijk zal ontstaan. Na deze eerste fase volgen er nog 2 fasen in de bouw. Het hele project zal rond 2030 klaar zijn.


De 2 woontorens zijn vernoemd naar Dony en Dubois. Beiden waren in het verleden nauw betrokken bij de kunstacademie.

Julianus Josephus Dony (1865-1949) was kunstenaar en bestuurder van de Bossche kunstacademie. In 1892 trok hij naar Den Bosch, waar hij de rol als directeur van de kunstacademie op zich nam. Dony ontwierp meer dan zestig woonhuizen in ’t Zand, het Tilmanshofje en ook de monumentale Drakenfontein voor het station.

Dominicus Franciscus Dubois (1800-1840) was kunstenaar, docent en bestuurder van de Bossche kunstacademie. In 1826 begon hij als docent. Niet lang hierna werd hij directeur. De academie maakte onder zijn leiding een grote groei en bloeiperiode door.
Hij maakte in die periode ook een schilderij van het eerste bestuur van de academie uit 1812. Daarbij beeldde hij ook zichzelf af aan het schilderspalet. Zijn schilderijen zijn terug te vinden schilderijen in Paleis Noordeinde en er hangt ook een historiestuk in het Bossche Raadhuis.


Auteur: Alfred Heeroma