Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Goede interactie bij Boschveld Live

Goede interactie bij Boschveld Live
05-Feb-2024

Leestijd 6 minuten

BL1.JPG title =
De band Scheepskameel vermaakte het publiek met uptempo muziek uit onder andere de Balkan.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


Zondag 4 februari kwamen er zo'n 40 tot 50 bezoekers naar BBS Boschveld voor de zesde editie van Boschveld Live. Dit is een middag waarbij de wijkraad informatie bij bewoners wil ophalen en brengen en dat lukte deze middag bijzonder goed.

Het eerste uur werd aan elkaar gepraat door vaste spreekstalmeester Laurens van Voorst. Voor hij begon aan de onderwerpen die de wijkraad wilde belichten vroeg hij of de bewoners nog iets wilde mededelen. Daar kwam behoorlijk wat respons op.

Zo vroeg een bewoner naar het (grof) afval dat regelmatig bij de containers ligt. Wijkmanager Riekje Bosch moest toegeven dat dit een probleem is dat al heel lang bestaat. Ze is al ruim 10 jaar actief in de buurt en al even lang komt dit in haar vizier. Er wordt van alles aangedaan zoals extra Boa's, voorlichting enzovoort, maar niets lijkt te helpen. Ze moest teleurgesteld toegeven dat dit een probleem is waar de buurt mee zou moeten leven. Wel wordt het afval na een melding zo snel mogelijk weggehaald en bewoners beaamden dat dit wel positief is.

Een andere inwoner vroeg aandacht voor initiatief dat was gestart in het Veemarktkwartier. Veel woningen zijn oud en kunnen qua duurzaamheid wel een ingreep gebruiken. De bewoners willen dit collectief oppakken omdat dit waarschijnlijk wel kostenbesparend zal werken. Op dit moment zijn er al 26 bewoners die zich hebben gemeld om mee te doen. Op de website van het Veemarktkwartier is hier (nog) niets over terug te vinden. (zie noot onderaan artikel)

Een ouder uit Boschveld vroeg aandacht voor het tekort aan opvangplekken bij de BSO (Buitenschoolse Opvang). Er komen steeds meer gezinnen wonen in Boschveld en die laten hun kinderen ook steeds vaker bij basisschool 't Boschveld leren. Daar hoort dan ook vaak bij de kinderen voor en na schooltijd opgevangen kunnen worden bij de BSO. Het aantal plekken is daar echter beperkt en ze willen nu de gemeenteraad en het college benaderen om hier iets aan te doen. Een handtekeningenlijst werd terplekke door tientallen bezoekers getekend.

Een belangrijk punt van de wijkraad is de jeugdoverlast. Hoewel de meeste jongeren niet voor overlast zorgen, is er een kleine groep die dit wel doet. Vooral tijdens de zomer blijkt de overlast groot. Kinderwerker Emilie Trompenaars gaf aan dat het vaak lastig is om de jongeren te corrigeren. Ook is het niet een groep. Ze probeert zeker in contact met de jongeren te komen en ze alternatieven te bieden. Ze probeert bij een positieve inzet de jongeren te belonen, maar bij negatieve inzet correctief te zijn.
Het gaat vooral om jongeren van 14 tot en met 16 jaar, maar ook wel jonger dan dat. Diverse professionals zijn sinds november aan de slag gegaan met de presentiemethode. Dit wil zeggen dat ze present zijn in de buurt en gaan naar plekken waar jongeren verblijven zoals de voetbalkooi, winkelcentrum, BBS en Lorentzplein. Ze gaan niet alleen met de jongeren in gesprek, ze bellen ook bij buurtbewoners aan om daar informatie op te halen. Dat lukt aardig. Zo blijken de meeste buurtbewoners Boschveld een fijne buurt te vinden om te wonen. Door aanwezig te zijn en het gesprek aan te gaan, lijkt de overlast nu al minder te worden.
Een buurtbewoner vroeg ook of je jongeren zelf mag aanspreken, want hij was bang voor negatieve reacties van de jongeren zelf. Het gaat vooral op de manier van aanspreken en ook of ze je al kennen. Als ze iemand kennen dan gaat gesprek vanzelf beter. Verveling hoort ook wel een beetje bij jong zijn, je kan niet altijd op scherp staan.

Een ander punt dat bij de wijkraad onder de aandacht is gekomen is het kunstwerk van het vierkant van Therèse Legierse. Dit kunstwerk van stenen blokken en rode rekken wil de gemeente verplaatsen omdat het niet past bij de voetbalkooi. Dit riep bij bewoners wel verbazing op, want het kunstwerk staat er al sinds 1986 en ook de voetbalkooi staat er ook al 20 jaar (2003) en weinigen vinden het op de huidige locatie ongepast. Maar als het dan verplaatst moet worden, dan zou het bij de Oude Vlijmenseweg kunnen. Overigens werd er ook aandacht gevraagd voor het kunstwerk van de IJslandse kunstenaar Sigurdur Gudmundson dat in de tuin van Mien Ruys (EKP) staat, dat moet ook blijven. Volgens de ontwikkelaar krijgt het beeld een plekje tussen de nieuwbouw.

Er kwam ook een vraag over de toekomst van Vlek 21. De twee nieuwe flats zijn (bijna) klaar. De eerste is 23 januari opgeleverd en de tweede volgt op 20 februari. Ondertussen zijn de overige vijf flats nu afgezet met hekken en is begonnen met verwijdering asbest. Daarna zal de sloop volgen. Als alles volgens schema verloopt, zou dat rond de zomer afgerond moeten worden. In het najaar zou dan begonnen kunnen worden met de nieuwbouw. Of die planning gehaald wordt, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Ook werden de bewoners gewezen op het Dorps- en buurtbudget. Er is € 16.300 beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Dit kan van alles zijn, als er maar meerdere bewoners profijt van hebben en door meerdere mensen wordt ondersteund. De oproep is om tijdig en aanvraag te doen.

De presentatie werd afgesloten met een optreden van de pas benoemde stadsdichter Kelly Verdonk. Ze is net uit Boschveld verhuisd, maar heeft er 3 jaar met plezier gewoond. Ze doet aan spoken word, niet als dichtvorm, maar wel om verhalen te vertellen. Ze deed twee teksten die ze bij de finale voor stadsdichter ook opvoerde, een over het verleden van Den Bosch en een over de toekomst. Ze is stadsdichter voor 3 jaar.
Ook hoopt ze binnen nu en een maand het project voor een gevelgedicht van kinderdichter Nephele Petrides af te ronden. Ook zij komt uit Boschveld en het is de bedoeling dat een gedicht van haar op de gevel van de BBS komt. Het is echter al lang wachten op een vergunning van de gemeente.

Daarna kreeg het publiek nog een uur lang muziek van de band Scheepskameel, die vooral uptempo muziek uit de Balkan bracht, maar ook uit andere streken, maar dan voorzien van Nederlandse teksten. Dit kon het publiek wel waarderen. Ook de Boschveldband deed enkele nummers mee.
Later dit jaar is het de bedoeling dat er een vorm van theateroptreden komt vanwege het 10-jarig bestaan van Copernikkel. Bewoners die nog wat willen bijdragen, bijvoorbeeld decorbouw of techniek, maar ook zang, kunnen zich melden bij de Copernikkel.

Artikel is op 12 maart 2024 aangepast. Betreft beeld bij EKP.
Sinds 9 februari is op de website van het Veemarktkwartier wel informatie te vinden over verduurzaming huizen.


Auteur: Alfred Heeroma