Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Informatieavond Spoorzone druk bezocht

Informatieavond Spoorzone druk bezocht
06-Feb-2024

Leestijd 4 minuten

Spoorzone1.JPG title =
Een maquette van hoe de Spoorzone eruit zou kunnen gaan zien.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


Maandagavond was er in de Willem II fabriek een informatieavond over de Spoorzone. Deze avond werd door honderden mensen bezocht en in de vele ruimten met informatie was het vaak dringen om iets van de informatie op te vangen of te zien. Aan panelen met plannen geen gebrek en ook aan voor- en toelichting was ook geen gebrek. Deze avond lijkt duidelijk te hebben voorzien in de behoefte aan informatie. De komende jaren, wellicht decennia, staan er veel plannen op stapel in de spoorzone.

Je zou een rondje kunnen maken. Het verst gevorderd is de ontwikkeling van het EKP-noord terrein. Op dit moment is al een flink deel van dit voormalige Expeditie KnoopPunt gesloopt. Aan de zuidkant komen langs het spoor 1 woontoren (met 117 middeldure huurwoningen) en 2 lagere gebouwen met huurwoningen. De (67) sociale huurwoningen worden verhuurd door BrabantWonen en daarnaast komen er ook 89 studenten studio's. Aan de noordkant komt een woontoren met 128 koopappartementen. Met deze laatste wordt pas begonnen met de bouw als 70% van de woningen is verkocht. Daarnaast wordt momenteel intern het gebouw van de Kunstacademie verbouwd, want ook de afdeling business moet hier een intrek nemen. Dit alles valt in fase 1 en zal qua bouw ongeveer 3 jaar in beslag nemen.

Iets verderop zit op het terrein van Grasso/Grenco het IKDB (InnovatieKwartier Den Bosch). Hier wordt niet alleen hard gewerkt aan het ontwikkelen van ICT applicaties, maar hier moet een aansluiting (met woningen) komen met de omgeving. Het moet dus een open gebied worden en daarvoor zijn idee├źn vanuit de omgeving welkom.

Weer iets verderop kom je bij het station. Ook hier zijn grootse plannen. De verwachting is dat door de toename van reizigers, het huidige station te klein is. Er ligt al een vergezicht om het station 2 gezichten te geven. Nu ziet iedereen de centrumzijde als voorkant en de zijde aan de kant van het Paleiskwartier als achterzijde. Dat beeld zou moeten veranderen en eigenlijk 2 'voorkanten' moeten worden. Dat biedt ook de mogelijkheid om extra functies toe te voegen. Maar het toevoegen van die extra functies kan ook weer voor nog meer bezoekers zorgen. De plannen zijn nu nog een vergezicht en er is nog niets zeker van wat er van die plannen gerealiseerd zal worden.

Vanuit het station kun je linksaf en dan kom je in 't Zand. Deze eerste uitbreidingswijk van Den Bosch staat nu als proeftuin voor het aardgasvrij maken te boek. Dat is een project waar nog veel om te doen is. Zo is 25% van de woningen een koopwoning, de rest huur. In principe geldt bij huur dat de eigenaar bepaalt of er aan dit project wordt meegewerkt of niet. De meeste huurwoningen zijn van Zayaz en die heeft aangegeven dat als 70% van de huurder instemt, ze willen meewerken. Er is geen sterk bewonerscomit├ę die hier een rol in speelt. De gemeente faciliteert dit project alleen maar en kan niemand dwingen om van het gas af te gaan, dat is echt een zaak van de bewoners. De vraag is of alle bewoners zich hiervan wel bewust zijn. Er lijkt nog een duidelijke behoefte aan extra informatie.

Iets verderop ligt de Tramkade. Na het vertrek van de Veevoerfabriek De Heus is in dit gebied een creatieve hotspot ontstaan. Dit was een plan voor 10 jaar waarna er een definitieve invulling aan zou worden gegeven. Dat punt komt nu steeds dichterbij. De Tramkade maakt onderdeel uit van de Bossche Delta. Vooralsnog is het de bedoeling dat de Tramkade een gebied voor ondernemers blijft, maar in hoeverre de huidige ondernemers hierin een rol kunnen en willen spelen, is nog onderdeel van een onderzoek. Wel zal hier snel duidelijkheid in moeten komen anders dreigt er een leegstand te ontstaan (ondernemers willen nu eenmaal weten wat de toekomst brengt).

Er komt ook een nieuwe oeververbinding over de Dieze. De huidige brug heeft zijn langste tijd gehad. Renoveren is een optie, maar vooralsnog heeft de gemeenteraad gekozen voor een nieuwe, langzaam verkeer, brug. Globaal moet deze komen tussen de Havendijk en het Werfpad. Daarvoor moeten de krakerswoningen worden gesloopt en ook de bebouwing langs het Werfpad. Dat laatste is nog geen gelopen race omdat de gemeente nu een onteigeningsprocedure is gestart omdat er geen overeenstemming met de grondeigenaar is. Aan die zijde van de Dieze, richting Orthen moeten woningen komen.

Dat geldt ook voor het gebied aan de overkant van de Orthenseweg. Het huidige Citadelhofje zou moeten wijken voor een woontoren met ongeveer 185 woningen en ook het Designmuseum moet in die omgeving komen.

Kortom veel inbreidingsplannen die de gemeente wil uitvoeren. Sommige plannen zijn al in uitvoering, andere zijn nog in de planfase. De komende jaren is er dus nog veel te doen en mee te praten. Gezien de drukte op deze informatieavond kun je stellen dat er belangstelling is voor deze toekomstige ontwikkelingen.

Auteur: Alfred Heeroma