Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Berichten van de Overheid

Berichten van de Overheid
03-May-2024

Leestijd 1 minuut

Overheid.jpg title =
De overheid heeft een informatieplicht
Fotograaf: Overheid - Bron: Overheid


De gemeente moet bewoners informeren over zaken die in de buurt van een bewoners gebeuren. Tot een aantal jaar geleden werd dit wekelijks gedaan via de weekbladen, maar dat gebeurt nu nog slechts sporadisch. De weekkranten worden niet bij iedereen bezorgd en zo wordt ook niet iedereen bereikt.

De meeste volwassen hebben vanaf hun 25e levensjaar een account bij de overheid.nl. Hier kan iedereen de informatie die overheid bezit over een persoon inzien. Dit account wordt ook gebruikt om berichten te versturen. Dat kan alleen als het e-mailadres bekend is. Vanaf 26 april wordt automatisch de informatie verstuurd uit de postcode omgeving van de bewoners. Bij instellingen kan dit worden aangepast.

De meldingen betreffen (voorgenomen) besluiten van de gemeente in de omgeving van de bewoner. Het kan gaan om verkeersbesluiten, kapvergunningen, aankondigingen van evenementen en andere zaken die in de openbare ruimte gebeuren.


Auteur: Alfred Heeroma