Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Boules in je Buurt verbindt

Boules in je Buurt verbindt
03-May-2024

Leestijd 2 minuten

boules-1.jpg title =
Boules in je Buurt wil zorgen voor verbinding.
Fotograaf: Persfoto - Bron: Persfoto


In 's-Hertogenbosch gaan in juni de boulesballen weer rollen in het kader van het initiatief 'Boules in je Buurt'. Dit programma, ontstaan vanuit het EK Petanque in 2022, heeft als doel om de sociale cohesie in de buurt te versterken door middel van sport en ontmoeting. In navolging van het eerdere succes, komt Boules in je Buurt naar de wijken: Boschveld, Muntel/Vliert, Hintham en Deuteren/West.

Samen Verbinden
Deze laagdrempelige activiteit biedt inwoners van alle leeftijden en achtergronden de kans om samen te zijn, in beweging te komen en nieuwe mensen te leren kennen. Jeu de boules staat centraal als het verbindende element, waarbij het draait om ontmoetingen en het maken van nieuwe vriendschappen. Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers, wordt er vier weken lang, op vier verschillende locaties, jeu de boules gespeeld.

Ontmoeting staat centraal
Het programma van Boules in je Buurt moedigt iedereen aan om deel te nemen, ongeacht ervaring of fysieke fitheid. Er is geen specifieke vaardigheid vereist, alleen de bereidheid om samen plezier te maken en nieuwe sociale contacten op te doen. Voor boules materiaal wordt gezorgd en uiteraard mag een kopje koffie/thee op deze dagen niet ontbreken. Boschveld wordt er gespeeld op de Jeu de Boules van bij de Van Leeuwenhoekstraat op 7, 14, 21 en 28 juni vanaf 19.30 uur.

Afsluitende Boulesdag
Op zondag 30 juni vindt er tot slot een afsluitende Boulesdag plaats, georganiseerd bij P├ętanque Union Bois Le Duc, gevstigd op De Fuik. Op deze middag is nogmaals iedereen welkom; alle deelnemers, maar ook vrienden, familie, buurtbewoners en voorbijgangers. Hier staat gezelligheid, spel en ontmoeting centraal. Kom langs en ervaar de verbindende kracht van Boules in je Buurt.

Schrijf je in!
Voor meer informatie over Boules in je Buurt, en om op de hoogte te blijven van de speeldata en locaties, kun je terecht op de website www.boulesinjebuurt.nl. Inschrijven is niet verplicht, maar wel gewenst. Hopelijk wordt het naar een zomer vol plezier, ontmoetingen en nieuwe vriendschappen in 's-Hertogenbosch!

Auteur: Persbericht