Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Copernikkel zoekt penningmeester en algemeen bestuurslid

Copernikkel zoekt penningmeester en algemeen bestuurslid
14-May-2024

Leestijd 2 minuten

Copernikkel1.jpg title =
Copernikkel is ook betrokken bij de Boschveldtuin.
Fotograaf: Olaf Smit - Bron: Buurtkrant Boschveld


Copernikkel is een buurtorganisatie in Boschveld. Het verbindt verschillende initiatieven voor en door bewoners in de wijk Boschveld (en Deuteren). Zo zijn er de Boschveld Wereldkeuken, De Boschveldtuin, de Boschveldband en Copernikkelkoor, De NaaiMeetup, Het Fietshuis, Het Klusteam, Wij Gaan Fietsen Maken, Huiswerkbegeleiding, Taallessen, ReparatieStraat en Buurtman/Buurtvrouw. Er is een stichting opgericht van waaruit officiële aanvragen voor bijvoorbeeld subsidie verlopen. En de initiatieven zijn verbonden in een coöperatie. Motto van de coöperatie en de stichting is 'elkaar meer helpen met minder middelen'. Copernikkel werkt vanuit de leefwereld van de bewoners.

De verschillende initiatieven draaien in principe zelfstandig. Waar dat nodig is, is er ondersteuning door verschillende professionals die ingehuurd worden door de stichting en de coöperatie: er zijn verschillende coördinatoren voor de initiatieven, een verbinder tussen de initiatieven, een all-over coördinator, en een administratieve kracht en een heleboel enthousiaste vrijwilligers. De boekhouding wordt uitbesteed aan een boekhouder.

Voor de besturen van de stichting en de coöperatie - die nauw samenwerken – zoeken we een:
Penningmeester
We zoeken iemand die:

• Boschveld en haar bewoners een warm hart toedraagt
• Affiniteit en ervaring heeft met financiën
• Mee kan kijken en waar nodig bijsturen met jaarrekeningen opstellen
• Samen met projectcoördinator aansturen en contact houden met de boekhouder
• Er plezier in heeft om samen met de andere bestuurders verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor de stichting en de coöperatie

Tijdsbelasting ongeveer 6 uur per maand

Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar een:

Algemeen Bestuurslid
We zoeken iemand die:

• Boschveld en haar bewoners een warm hart toedraagt
• Affiniteit en/of ervaring heeft met sociaal buurtwerk
• Er plezier in heeft om samen met de andere bestuurders verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor de stichting en de coöperatie
• In het bijzonder de rol op zich wil nemen om als bestuur dichterbij de initiatieven te komen
• Bij voorkeur is het iemand met een migratieachtergrond, zodat het bestuur een betere afspiegeling vormt van de samenstelling van de wijk

Tijdsbelasting ongeveer 4 uur per maand (het bestuur vergadert ongeveer 1x per 6 à 8 weken)

Voor meer informatie:
Marc Eysink Smeets, voorzitter: marc.eysinksmeets@messo.nl
Suzanne van Hees, projectcoördinator Copernikkel suzanne@copernikkel.nl

Auteur: Joanda van Geffen