Home Organisaties Nieuws Agenda Vlekkenplan Links Mededeling
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Bouw en sloop in en rondom Boschveld

Bouw en sloop in en rondom Boschveld
08-Mar-2024

Leestijd 5 minuten

Vlek21-inrichtenOR-mar2024-AlfredHeeroma3a.JPG title =
Twee appartementsgebouwen zijn klaar in Vlek 21 en de omgeving zal nu worden ingericht. De overige 5 flats worden waarschijnlijk voor de zomer gesloopt.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Boschveld Beweegt


In 2008 is men begonnen met de herstructurering van Boschveld. Er werd toen vanuit gegaan dat het 10 tot 15 jaar zou duren. Het is nu 16 jaar later en de meeste plannen zijn uitgevoerd, al dan niet aangepast. Niet alleen Boschveld was een plek waar gesloopt en gebouwd werd, maar ook het Paleiskwartier is nu na 25 jaar nog niet af. Hoe staat het er anno maart 2024 voor?

Vlek 21
Hier stonden 7 flatgebouwen met 153 woningen. 2 flats zijn al gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze gebouwen zijn in januari en februari van dit jaar opgeleverd als huurwoningen door BrabantWonen. De overige 5 flats zijn nu ook leeg en worden momenteel ontdaan van asbest, iets wat in de jaren 50 van de vorige eeuw vaak werd toegepast. Als de asbest is verwijderd, dan is het de planning dat de flats worden gesloopt. Vooralsnog zou dit voor de zomer van 2024 moeten gebeuren. De nieuwbouw zou dan na de zomer moeten beginnen. Oorspronkelijk zouden de resterende 5 flats in 2 fasen gesloopt worden, maar er is nu gekozen om dit toch in een keer te doen. De oorspronkelijk planning was dat de bouw in 2027 klaar zou zijn.
Daarnaast stonden er op het Copernicusplein nog 4 winkel/woningen. Deze zijn vorig jaar al gesloopt. Hier komen 4 biobased woningen. Deze worden grotendeels in een fabriek gebouwd en ter plekke in elkaar gezet. De verwachting is dat die woningen rond de zomer klaar zijn.
Vlek 21 is een ontwikkeling die valt onder BrabantWonen. Als het project klaar is zullen er naar verwachting 207 woningen staan.

EKP-noord
Dit gebied wordt gerekend tot Boschveld, maar in de planvorming valt het binnen de Spoorzone. Dit omvat ontwikkeling aan beide zijden van het spoor en strekt zich ook buiten Boschveld uit. EKP-noord is een gebied dat grotendeels valt onder het bestemmingsplan Boschveld, maar het stuk langs de Dieze valt onder de Rietvelden en een stuk valt ook onder een apart bestemmingsplan Parallelweg tweede fase. Het is voornamelijk bedoeld als bedrijventerrein en verkeer.

De bedoeling is dat er nu ruim 800 woningen (huur en koop) komen. Maar niet alleen dat, ook de Kunstacademie en Avans Business zal er onderkomen krijgen. De Kunstacademie ziet er al sinds 2017 in het gebouw. Vorig jaar kon Avans, na een vertraging van een jaar het pand kopen en is nu bezig met een interne verbouwing. Het streven is om dit rond de zomer klaar te hebben, terwijl eigenlijk de planning was om nu al de nieuwe studenten te huisvesten.

De bouw van de woningen wordt begeleid door SDK. De bedoeling was om met de bouw van de woningen in 2022 te beginnen waarbij de woningen in de loop 2024 beschikbaar zouden moeten komen. De sloop van de panden die er stonden zijn begin maart afgerond. Het is nu wachten tot de start van de bouw. Als hiervoor dezelfde termijn wordt aangehouden als in de oorspronkelijke planning, dan zouden woningen pas eind 2025 of begin 2026 beschikbaar moeten komen. De bedoeling is dat in deze eerste fase het volgende wordt gerealiseerd:
• 128 koopappartementen in Dubois
• 117 middeldure huurappartementen in Dony
• 89 studentenstudio's in De Leeuw
• 67 sociale huurappartementen in Van Eyk
• Onderwijs, 1.500 m² bedrijfsruimtes en horeca in KuBus
• 1.100 m² commerciële ruimtes voor horeca, ondernemers en dagelijkse voorzieningen op de begane grond van de woongebouwen
• 2 grote binnentuinen
• 370 parkeerplaatsen en een mobiliteitshub

Daarna volgen nog Fase 2 en 3, maar naar verwachting zal de planning hiervoor niet voor 2025 beginnen.

Campus 300
De Kunstacademie zat eerst in een gebouw aan de Onderwijsboulevard. Dit pand is gesloopt en er wordt momenteel gebouwd aan Campus 300. Hier komt een nieuw gebouw voor onderwijs van Avans en er komen circa 125 studentenwoningen voor studenten. De bouw is begonnen in juli 2023 en naar verwachting is het voor de zomer van 2025 klaar. De woningen komen in twee gebouwen aan de Statenlaan en zullen worden verhuurd door BrabantWonen. Het gebouw voor onderwijs is 1 gebouw aan de Onderwijsboulevard en is maximaal 24,3 meter hoog. Tussen het onderwijsgebouw en de studentenwoningen is een groen gebied van ongeveer 13 meter breed.

Palazzo
Als laatste grote wooncomplex verschijnt in het Paleiskwartier Palazzo. Hier komen 240 appartementen waarvan er 135 koopappartementen. De bouw is gestart in december 2022 en duurt naar verwachting tot zomer 2025.

Fietsenstalling
Eind vorig jaar en begin dit jaar is de fietsenstalling achter het station gesloopt. Ondertussen is de bouw van een nieuwe stalling begonnen. De bouw duurt tot medio juni 2024. Er is in de nieuwe stalling ruimte voor circa 800 fietsen. De stalling is tijdelijk, want als de plannen voor de stationsomgeving doorgaan, dan komt er waarschijnlijk een stalling voor 1500 fietsen.
Om materiaal te kunnen aanvoeren zal de Magistratenlaan doordeweeks aan een zijde zijn afgesloten tussen 09.00 en 15.00 uur. Dit geldt voor de perioden 4 t/m 15 maart en 25 maart t/m 15 april. Dit houdt in dat verkeer komend vanaf de Nelson Mandellaan moet omrijden.

Rietvelden
In het gebied tussen Jagersheuvelstraat-Daviottenweg en Rietveldenweg zijn een groot aantal bedrijfspanden gesloopt. Wat hiervoor in de plaats komt is niet duidelijk.

Grenco
De ontwikkelingen voor het gebied rondom Grenco zijn nog in een planfase. Behalve bedrijfsruimten, komen ook hier woningen. Wanneer de plannen klaar zijn, is momenteel nog niet duidelijk.

Artikel op 9 maart aangevuld met omleiding i.v.m. bouw fietsenstalling.


Auteur: Alfred Heeroma