Home Over Contact
Boschveld Beweegt| Den Bosch |Bibendumweg wordt afgesloten

Bibendumweg wordt afgesloten
15-Mar-2024

Leestijd 1 minuut

Bibedenweg-mar2024-Alfredheeroma1b.jpg title =
De Bibendumweg wordt afgesloten.
Fotograaf: Alfred Heeroma - Bron: Den Boschpolitiek


De Bidendumweg op de Rietvelden Oost zal worden onttrokken aan het openbare wegennet. De weg wordt nu al voornamelijk gebruikt door Arriva om de busremise te bereiken en door Weener XL om hun parkeerlocatie toegankelijk te maken.

De reden voor de afsluiting is dat Arriva bij de remise een oplaadstation moet bouwen om elektrische bussen te kunnen opladen. Dit moet van de provincie Brabant die de concessie heeft verleend. Voor eind 2025 moet de remise zijn omgebouwd.
Het opstellen van de bussen en het oplaadstation vragen om meer ruimte. In een plan dat Arriva heeft opgesteld wil ze langs de Bibendumweg extra parkeerplekken inrichten. In verband met de veiligheid zal de weg wel moeten worden afgesloten. Daarom zal er een poort komen waarmee de toegang tot de remise kan worden geregeld.

De gemeente is eigenaar van de grond waarop dit moet worden gerealiseerd. Deze grond zal worden verkocht aan de BIM, die ook eigenaar is van de grond van de remise. De BIM verhuurt het dan weer aan de concessiehouder.

De Bibendumweg is een doodlopende weg bij de remise en de toegang ligt bij de Boksheuvelstraat. De parkeerlocatie van Weener XL blijft wel bereikbaar voor het personeel. Ook blijft de weg bestemming verkeer houden. Het college van B en W mag deze onttrekking aan Wegenwet zelfstandig uitvoeren omdat de gemeenteraad daarmee heeft ingestemd. De betrokken partijen (Weener XL, Arriva en Hartog & Bikker) hebben geen bezwaar.


Auteur: Alfred Heeroma